Ymer

Oregistrerad
Byggd 1891 vid Ludwigsbergs Mek. Verkstad AB, Stockholm (Järn)
17,22 x 4,08 x 2,29 m (SV 1891)
Maskin: Okänd ångmaskin på 100 Ihk

Byggdes möjligen för Erik Olsson Trävaru AB, Stockholm som YMER. Blev ombyggd 1923 och köptes före 1935 av AB Iggesunds Bruk, Iggesund. 1971 avfördes båten som skrotad, men möjligen förliste hon i början av 1960-talet utanför Smålandskusten?
Text: Bengt Westin


YMER
Fotot från Tore Olsson i Mörrum via Bengt Westin


Tillbaka till Iggesunds Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan