Yngve

7007
Byggd 1916 vid C.J. Wennbergs Mek. Verkstad AB, Karlstad (Stål)
17,76 x 4,63 x 2,27 m - 42,98 / 9,40 (SS 1955)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 160 Ihk

Byggdes för Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som YNGVE. T&B konkursade 1924 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank, Stockholm som 1925 ombildade till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB, Stockholm och 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. Utrangerades 1960 och såldes till Gustaf Carlsson, Sundbyberg som i sin tur överlät 1961 till AB Demonteringar, Västerås som skrotade samma år.
Text: Bengt Westin


YNGVE - 1952
Foto från Alve Näsman (vars far jobbade ombord) via Håkan Löfgren

Vykort ur Bengt Westins saml.

Vykort ur Christer Samuelssons saml.


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan