Ytterjärna kyrka, Järna

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Har om- och tillbyggts ett flertal gånger. Dåderökapellet tillkom ca. 1460.


Ytterjärna kyrka, Järna
Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Predikstolen är från 1600-talets mitt
Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Under Kristusbilden är vapnet för Lars Sparre och Katarina Bååt samt årtalet 1652. Predikstolen skänktes till kyrkan av Katarina efter sin makes död.
Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Gösta Hoffman t.v. visade och berättade om kyrkan för oss besökare från Kulturhistoriska föreningen i Södertälje. Vi fick även höra en orgelrecitation av organisten John Lidström.
Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Erik Larsson Sparres restaurerade kista från 1674.
Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 2/6 2018

Huvudbaner för kornetten Erik Adolf Sparre
Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Den fina kistan står i Dåderökapellet som byggdes på 1400-talet. Målningarna i taket på det skildrar scener från skärselden.
Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Rester av 1300-talsmålningar på väggarna. Dessa fortsätter uppåt och syns även på vinden.
Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Dopfuntet av kalksten från slutet av 1200-talet
Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Minneslunden ligger mycket vackert med utsikt över Järnafjärden
Foto Lars Johnson - 12/9 2011

Foto Lars Johnson - 5/6 2016

Foto Lars Johnson - 5/6 2016

Foto Lars Johnson - 5/6 2016

Foto Lars Johnson - 5/6 2016

Sö 345 från 1000-talets mitt:
...(resa sten) denna efter Ger....Han dödades ute i Grekland.
Foto Lars Johnson - 5/6 2016

Foto Lars Johnson - 5/6 2016

Foto Lars Johnson - 5/6 2016

Mässhake skänkt av Katarina Bååt 1645
Foto Lars Johnson - 2/6 2018

Foto Lars Johnson - 2/6 2018

Foto Lars Johnson - 2/6 2018


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan