Ytterstfors XI

Oregistrerad
Byggd 1896 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm NB 221 (Stål)
18,80 x 4,44 x 2,35 m - 50,84 / (MB 1896 Nyb o SV 1916)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 100 Ihk.

Byggdes för Hjalmar Palmgren, Luleå som KARL. Övergick 1902 till Nordiska Trävaru AB, Nederkalix som efter konkurs 1907 ombildades 1908 till Baltiska Trävaru AB. Efter bolagsskifte 1918 blev AB Luleå Jernverk nya ägare och namnet ändrades då till TÖREFORS II. Omdöptes samma år till YTTERSTFORS XI, flyttades 1921 till AB Båtvik, då värderad till 20 000 kr, och omdöptes igen 1930, till MUNKSUND XI. Båtvik fusionerades till Munksunds AB den 26 juli 1952 och lividerades därefter. Ny fusion den 31 dec 1954, då till SCA tog över Utrangerades och lades upp 1954 och blev aldrig SCA-grön. Hyrdes ut några månader 1955 till Wiréns Rederi AB då dessa motoriserade ”Lill-EOL”. Såldes den 12 mars 1956 till Storfors Slip och Mek. Verkstad, Storfors och där blev hon skrotad. Var den enda Munksundaren som hade ordningsnumret med romerska siffror.
Text: Bengt Westin

Ytterstfors XI
Ytterstfors XI
Foto: Börje Åströms saml.

Munksund XI
Munksund XI
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Munksund XI
Munksund XI
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan