Zeus

2986 - SHKR
Byggd 1896 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg NB 362 (Järn)
27,60 x 5,36 x 2,51 m - 86,33 / (SS 1941)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 260 Ihk. Fick okänd motor 1951.

Byggdes som kombinerad last- och bogserbåt för Lilla Edets Pappersbruks AB /C Erik Hæger/, Lilla Edet som ZEUS. Såldes 1916 till Säfveåns AB, Göteborg och 1932 blev Maskinaffären Generator, Göteborg nya ägare. Dessa byggde om henne till rent bogserfartyg och sålde 1933 till Carl Albert Leopold Johansson, Göteborg som sålde i jan 1935 till Lidköpings Bogserings AB, Lidköping. Skruvades av is upp på piren i Lidköpings hamn den 19 feb 1950 och sjönk därefter. Vraket bärgades av Oskar Jonsson, Kållandsö som köpte detsamma av Försäkrings AB Ocean för 3 000 kr. Jonsson lät därefter i den egna dockan på Kållandsö bygga om båten till tankfartyg. Som redare för ett partrederi utsågs Ivar Johnsson, Donsö (samt Oskar och Harry Jonsson). Såldes i aug 1960 för 160 000 kr till Rederi AB Fri /Curt Nycander/, Strömstad som döpte om till NYCAN. I aug 1966 fick hon namnet TANKOS då hon köptes för 107 000 kr av John Christensen, Donsö och han sålde 1973 för 75 000 kr till Rolf Lennart Bergeld, Hönö som fyra år senare överlät till Fiskebäcks Bunkrings AB, Fiskbäckskil. 1983 köptes hon av Scandinavian Seacharter AB, Arvika för 215.000 kr och byggdes om till passagerarbåt med namnet CONATUS. Såldes 2001 till Miniversum Seacharter HB, Stockholm. Ny ägare blev 2007 Conatus Charter & Dyk AB, Stockholm.
Text: Bengt Westin

Hans Bleeker har letat fram en artikel ur NLT (Nya Lidköpings Tidning) för 20 februari 1950 där följande stod att läsa:
Bogserbåten "Zeus" har haft ett äventyrligt veckoskifte. Samtidigt med bron och motorseglarna "Mossi" och "Ekefjord" slets den ifrån sina förtöjningar men tog istället vägen mot den vänstra hamnpiren, där den rände upp och blev liggande. På lördagskvällen hyste man gott hopp om att kunna bärga den under söndagen. Förhoppningarna grusades emellertid och trots att man har gjort fast fartyget med en stålwire tippade den natten till söndagen över ända och blev liggande i kanalen med endast babordssidan ovanför vattnet. Skadorna blev härigenom större än vad man från början trodde. Bland annat är hela maskinrummet vattenfyllt och man förmodar att båten sprungit läck. Bärgningen kommer nu enligt vad NLT erfarit att övertas av bärgningsbolag.


ZEUS
Foto i Anders Engdahls samlingar

ZEUS
Foto i Anders Engdahls samlingar

TRELLEVIK och den kantrade ZEUS
Foto i Anders Engdahls samlingar


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan