Zubr


21,02 x 8,62 x 2,4 m. 121,19 brt.
Maskin: 2 PZL Wola på 418 hk vardera. 10 knop

ZUBR hos Comal, Gdansk


ZUBR i Gdansk - 20 juni 2013
Foto: Frank Pichottki

Foto: Frank Pichottki

Pråmen heter BA COMAL 2
Foto: Frank Pichottki


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan