Zyran

ZYRAN är på 26 reg.ton

Polska bogseraren ZYRAN med pråmarna BROTECK och BROUCK på resa Zerew, Polen till Västerås med 1 265 000 kg stenkol. 30/5 1927.
Pråmarnas djupgående för 3,27 m., akter 3,41m. Bägge är på 373 reg.ton.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg

Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan