von Arx

13177 - SKYL
Byggd 1910 vid Göteborgs Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 313 (Stål)
15,10 x 4,01 x 1,90 m (SS 1983)
Maskin: Avance Råoljemotor på 30 Ehk

Byggdes som någon slags inspektionsbåt för Kanal & Vattenverket, Trollhättan som TROLLHÄTTAN. Övertogs senare av Kungl Vattenfallsstyrelsen och flyttades på 1950-talet till Bergeforsen kraftverksbygge med hemort i Sundsvall. Namnet ändrades till BERGEFORSEN. Såldes 1960 till Indalsälvens Flottningsförening, Sundsvall och blev bogserbåt med namnet SKÄRGÅRDEN III, vilket ändrades till enbart SKÄRGÅRDEN 1970 då hon förvärvades av SCA, Sundsvall. Dessa sålde båten 1982 till Bengt Andersson, Sundsvall, och denne döpte om båten 1984 till VON ARX. År 2002 blev Stig Hammarström, Sundsvall ny ägare. Såldes 2011 till Henrik Möllenberg, Sundsvall.
Förvärvades under 2019 av Skönviks Träbåtsbyggeri Ab (Håkan Söderberg).
Text: Bengt Westin, kompl. Håkan Söderberg


SKÄRGÅRDEN III
Foto: Bengt Westin

SKÄRGÅRDEN III
Foto: Bengt Westin

VON ARX - fotad i Sundsvall.
Foto: Per Hilding

VON ARX i Sundsvall - 28 mars 2007.
Foto: Bengt Westin

VON ARX i Sundsvall - 28 mars 2007.
Foto: Krister Nilsson

VON ARX i Sundsvall - 15 juni 2013
Foto: Magnus Häggström

VON ARX i Sundsvall - 5 augusti 2013
Foto: Alexander Lipkin

VON ARX juldekorerad i Sundsvall - 9 december 2013
Foto: Åke Blomqvist


Tillbaka till Sundsvalls Bogserings AB / Ljunga Elfs & Indals Elf Flottningsförening – Sundsvall
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan