ALLMÄNNA SVENSKA ELEKTRISKA AB – VÄSTERÅSUnder det första världskriget hade många företag svårt att få sina råvaror in och ut. För ASEA:s del var det bekymmersamt att få ved och kol ut till sina industrier, bara Surahammars Bruk brände 35 000 famnar (ca 100 000 m³). För att klara av sina transporter köpte bolaget 1917 från Sundsvall PLUTO som fick namnet ASEA och AKTIV från närbelägna Hallstahammar. Tillsammans med PLUTO kom också sex pråmar som fick beteckningen ASEA 1-6. Våren 1918 inköptes också TISNARE KANAL som efter renovering sattes i fart som MIMER. Under dennas varvsvistelse behövde man en bogs. och då inköptes även REX. Men kriget tog slut och därmed också ASEA:s rederigärning. Redan 1919 avyttrades ASEA till ett västeråsbolag och 1920 sålde de tre övriga till Surahammars Bruk
Text: Bengt Westin

Den indoeuropeiska sol- eller lyckosymbolen svastikan, var ASEAs logga från slutet av 1800-talet fram till 1933 då ASEAs VD beordrade att hakkorset skulle tas bort ur firmamärket.
För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.

Bogserbåtarna.Tryck här
ASEA
1917 - 1919


Tryck här
Aktiv
1917 - 1920


Tryck här
Mimer
1918 - 1920


Tryck här
Rex
1918 - 1920


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan