Gibraltar

Åke Sundius på besök i Gibraltar och Soto Grande - 8/1 2009


Foto Åke Sundius

Foto Åke Sundius

Natten till den 12 augusti 2008 i svår storm träffade den Liberiaflaggade 35 000-tonnaren FREDA klipporna vid Europa Point.
FREDA låg till ankars utanför Europa Point för att utföra reparationsarbeten när båten börjat dragga i stormen. Två bogserbåtar skickades dit men kaptenen avböjde med motiveringen "att han tänkte inte betala dyra pengar för bogsering när han hade utomordentliga maskiner". Hur som, ankarna hissades men maskinerna startade inte. Med stor möda räddades besättningen, dels med helikopter och dels via mobilkran från land.
Foto Åke Sundius

Foto Åke Sundius

Foto Åke Sundius

Foto Åke Sundius

Foto Åke Sundius

SEALYHAM
Foto Åke Sundius

SEALYHAM
Foto Åke Sundius

Foto Åke Sundius

Foto Åke Sundius

Foto Åke Sundius

Foto Åke Sundius

Foto Åke Sundius

Foto Åke Sundius

Foto Åke Sundius

Foto Åke Sundius


Tillbaka till foton från...
Tillbaka till startsidan