Besättningsmän och deras bilder från livet ombordFolket ombord.
Stig Ljung - gamla bilder från 1890 till 1960-talet.
Hildur Andersson - bilder från Kuriren och andra fartyg hos W Andersson.
Edvard Rosendahl - gamla bilder från 1920 till 1930-talet.
Södertälje Kanalverk - gamla bilder från 1924 till 1956.
Personer ev. ombord på Frej - 1929.
Christer Skiöld - gamla bilder från Landskrona.
Bror Johan Omberg - gamla bilder från 1930-talet och framåt.
Holger Johanssons bilder från 1940-talet och framåt.
Björn Hansson - bilder från Flottan på 1940-talet.
Alice Hellgren - bilder från Höfding m.fl. fartyg under 1944-45.
Harald Wisten - lots i Örnsköldsvik. Bilder från 1944-76.
Lennart Hedlund har fått låna album från 1950-talet
Håkan Augustins bilder från 50-talet och framåt.
Ur Kent Ombergs album, bilder från 50-talet och framåt.
Ur Anders Engdahls album.
Stig Larssons bogserbåtsbilder från 60-talet och framåt.
Börje Karlssons bogserbåtsbilder från 60-talet och framåt.
Conny Gustavssons bogserbåtsbilder från 60-talet och framåt.
Anders Ombergs bilder från bärgningen av Wasa 1961.
Anders Ombergs bilder från 60-talet.
Detlef Klenkes bilder från 60-talet.
Lennart Pettersons bilder från 1962 ombord på Måsen.
B Walldes bilder fotade från Gripsholm - 1962.
Jan Nordstedts bilder från Högmarsö Varv 1964-1969 m.m.
Juergen Brakers bilder från vintern (jan-apr) 1971.
Bengt-Olof Lindgrens bilder från Nordsjön på 70-talet.
Ulf Sandbergs bilder från Nordsjön på 70-talet.
Douglas Tufvessons bilder från 70-talet och framåt.
Mikael Perssons bilder
Stefan Sjöbloms bogserbåtsbilder från hela världen.
Åke Sundius bogserbåtsbilder m.m. från Nordsjön
Åke Sundius bogserbåtsbilder m.m. från Östersjön m.m.
Åke Sundius bilder från Gibraltar
Olof Johanssons bilder från Hull, november 2008
Min morfars bilder av fartyg - inga bogserbåtar men trevliga ändå.


Tillbaka till startsidan