Achilles

5867
Byggd 1911 vid okänt varv, Harlem (Stål)
23,09 x 4,72 x 2,23 m - 64.50 / 9,94 (SS 1955)
Maskineri: Okänd ångmaskin på 250 Ihk

Byggdes för Amsterdam Tug & Salvage Co, Amsterdam som ACHILLES. Inköptes till Sverige, via C.E. Jur Muhlen A.J. de Graf, Amsterdam, den 24 nov 1916 till AB Stegeholms Snickerifabrik, Västervik för 63.000 kr. Resan till Göteborg ombesörjdes av L Smith & Co Int. Sleepdienst. Näste ägare blev i sept. 1917 Stockholms Ved AB, Stockholm och då var priset uppe i 215 000 kr, men den 30 nov 1918 såldes hon till Ostkustens Transport AB, Norrtälje. Dessa trädde i likvidation 1921, men ändå behöll båten till den 18 aug 1922 då Blekinge Kustartilleriförsvar, Karlskrona köpte den. Där fanns hon sedan ända till början av 1953 då Johan A. Sture, Helsingborg lyckades köpa henne för blott 12 100 kr. Sjönk i Malmö hamn under bogsering av pråmen C.G. II på hösten 1953 innan hon vidarebefordrades den 3 jan 1954 till AB Kolkompaniet /J.A. Sture/, Malmö. Då kostade hon bara hälften, eller 6 000 kr. Den sista anhalten blev Carl Persson & Söner, Ystad som köpte den 27 sept 1956 för 10 000, och de meddelade den 2 okt 1956 att skrotningen påbörjats, men att skrovet skulle behållas en tid för att tjänstgöra som uppsamlingsplats för skrot. Definitivt skrotad 1959.
Text: Bengt Westin


ACHILLES, Karlskrona yttre örlogshamn vid Lindholmensbron - 1944
Foto okänd i Marinmuseums fotosamling

ACHILLES
Foto: Sven Cappelin via Bengt Westin


Tillbaka till Stockholms Ved Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan