Stockholms Ved Ab, Stockholm

Bildades troligen med ändamålet att köpa och sälja ved i Stockholm med omnejd under 1:a världskrigets bränslebrist. Företaget levde några intensiva år i slutet av första världskriget då man på två år köpte och sålde minst tio mindre fartyg och ett antal pråmar. Av dessa var två nybyggen från C J Wennbergs i Karlstad. När man sålde sina tillgångar övertogs sju av båtarna av Ostkustens Transport AB i Norrtälje varav två via Vestkustens Transport AB i Göteborg. Det är troligt att dessa bolag hade samma ägarintressen som vedbolaget. I okt 1919 försattes Ostkustens Transport AB i likvidation men fortsatte att verka i vart fall till 1922, men efter det förefaller de ha gjort sitt.
Text: Bengt Westin


För mer information om bogserbåtarna - tryck på namnen.


Achilles - 1917-1918


Folke - 1917-1918


Bore - 1917-1918


Ivar - 1918-1918


Björn - 1918-1919


Curry - 1918-1918


Ejdern - 1918-1919


Viking - 1918-1919


Gun - 1918-1919


Sven - 1918-1918Tillbaka till rederier
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan