Adolf (2)

10780
1919 - Thorskogs Varv - F:a HB P. Larsson, Torskog (Stål)
16,47 x 4,20 x 3,29 m – 35 / 0 (SS 1969)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 120 Ihk, ersatt av en okänd motor på 220 Ehk (1956)

Byggdes för varvets egen räkning (på ”spekulation”). Köptes 1920 av Adolf Bratt & Co, Göteborg och de döpte henne först till TYRA, 1923 HALVARD, 1930 LENNART och 1951 MONICA. Anledningen var att Rederibolaget Bratt använde namnen i familjen för sina lastfartyg, TYRA BRATT etc. Av den anledningen fick bogs. lämna ifrån sig sina. 1954 överläts hon till Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB, Göteborg och lustigt nog fick hon då namnet ADOLF. Motoriserades 1956 och flyttades 1974 till Bogserings AB Stormking, Göteborg där namnet ändrades till STORMQUEEN. 1979 blev Mikael Kalnag, Särö ny ägare för 80.000 kr och han döpte om till MARCUS. Björns Express AB, Stockholm blev näste ägare 1984 och TOY blev nästa namn. Det fick hon behålla då S. Olsson, Stockholm köpte 1988, men 1989 då R Carlsson, också han från Stockholm köpte för 90.000 kr döpte han om till BILL. Det fick hon inte heta då Sjöfartsverket ansåg att det kunde förväxlas med BILLY? Officiellt behöll hon då namnet TOY men hette trots det BILL! Det ändrades 1991 då Kalmar Sjötjänst köpte för 300 000 kr och döpte om till RUNVIK, vilket ändrades 1991 till VOIMA. I sept 1993 lämnade hon Sverige då F:a Bjarnes Dykker & Bugserservice, Esbjerg betalade 325.000 kr och kallade henne DIVER MASTER. Okänt öde. 12 namn!
Text: Bengt Westin


LENNART
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

ADOLF i Göteborg 24 april 1973
Adolf
Foto: Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

VOIMA
Foto: Jan Christer Lund via Bengt Westin


Tillbaka till Bogser.AB Stormking
Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan