Bogserings AB Stormking, Göteborg

Stormking


Bogseringsaktiebolaget Stormking grundades 1890 av J A Eriksson & Co, Göteborg, ett bolag vilka hade ett stort antal pråmar som användes i Göteborgs hamn för alla möjliga ändamål. Efter första världskriget blev det svårt att få lönsamhet i rörelserna, och 1921 fick bolaget rekonstruerades till Nya Bogserings AB Stormking. Efter några år återtogs det ursprungliga firmanamnet. Bolaget var möjligen hela tiden ägt av AB J A Eriksson & Co, men 1961 köpte Göteborgs Bogserings- och Bärgnings AB båda bolagen, men i alla fall Stormking fortsatte verka under sina egna namn. Röda Bolaget ombildades ett antal gånger och den 28 dec 1977 genomfördes en fusion mellan Röda Bolaget och Rederi AB Stormking.
Text: Bengt Westin


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.

Bogserbåtarna.


Tryck här
Storm (1)
1890 - 1???


Tryck här
Stormking (1)
189? - 1897


Stormking (2)
1897 - 1975


Stormqueen (1)
1900 - 1973


Stormprince (1)
1906 - 1927


Tryck här
Stormprincess
1908 -1982


Tryck här
Stormprince (2)
1962 - 1977


Storm (2)
1964 - 1969


Tryck här
Stormboy (1)
1966 - 1970


Tryck här
Stormcenter
1966 - 1973


Tryck här
Stormflood
1966 - 1976


Stormlord (1)
1966 - 1969


Tryck här
Storm (3)
1968 - 1975


Stormsea
1970 - 1976


Stormsignal
1970 - 1976


Tryck här
Stormboy (2)
1971 - 1984


Tryck här
Stormlord (2)
1973 - 1984


Tryck här
Stormgirl
1974 - 1976


Storm-Lady


Stormqueen (2)
1974 - 1979


Leif
1977 - 1987


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan