W.H.J. Alexander Ltd - Sun Tugs

Bolaget startade 1883 i Wapping, Storbrittanien. Från 1899 användes "Sun" som prefix i alla båtnamnen. När grundaren W.H.J. avled 1929 övertogs bolaget av de sex sönerna (som alla var bogserbåtsskeppare) samt två döttrar. 1969 gick bolaget samman med Ship Towage (London) Ltd och bildade London Tugs Ltd.


W.H.J. Alexander´s bogserbåtar:
NamnByggår - varvHos Sun Tugs:
Sun XI1925 - Earles Ltd., Hull1925- 1964
Sun XVII1946 - Alexander Hall & Co., Aberdeen1946- 1968
Sun XXV1963 - Philip & Son Co. Ltd, Dartmouth1963- 1969
Sun XXVII1968 - J. Pollock and Sons, Ltd, Faversham1968- 1969


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan