Sun XXVII

GYYQ
Byggd 1968 av J. Pollock and Sons, Ltd, Faversham. Nb 2144
35,44 x 8,69 x 4,04 m. 226 brt.
Maskin: en 6-cyl Mirrlees National på 2 400 bhk.

Byggdes för W. H. J. Alexander Ltd., London som SUN XXVII. Övertogs 27 jan 1969 av London Tugs Ltd. ett rederi som köptes den 1 jan 1975 av Alexandra Towing Co (London) Ltd. Byggdes om 1990 vid Medway Dry Dock and Eng. Co., Sheerness. Övertogs 1993 av Howard Smith Towage Ltd., London men såldes 1997 till Taipan Shipping Ltd, Trinidad och omdöptes till SAGA SUN. Lades upp i Port Lisas, Trinidad 2002 men sålde året därpå till HCL Marine Ltd, Trinidad. 2005 fortfarande i drift.
Fakta: Bengt Westin, Conny Gustavsson


Sun XXVII i London Tugs färger
Foto i Conny Gustavssons saml.

Sun XXVII i Alexandra Towings färger
Foto i Conny Gustavssons saml.


Tillbaka till W.H.J. Alexander Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan