Alne

Oregistrerad
Byggd 1912 av järn vid Metvikens Mek. Verkstad i Vasa.
14,63 x 3,06 x 1,75 m (SV 1917)
Maskineri: Okänd ångmaskin på 40 Ihk.

Byggdes för okända. Dyker upp 1917 då hon ägdes av likaledes okänd person i Umeå och såldes detta år till Andreas Strandberg, Alne. Namnet var då TOR vilket Strandberg ändrade till ALNE. 1922 fanns båten med namnet NISSE hos Rö Sågverks Nya AB, inhyrd, och därifrån köptes hon av J A E Jernberg ca 1925 och han kallade henne NICKAN. Såldes några år senare till Burman & Lundqvist i Sikeå. Brev från insp. 12/8 1936: Burman & Lundqvist, Sikeå har meddelat i brev av den 20/5 1936 att Nickan är nedskrotad.
Text: Bengt Westin


ALNE
Foto ur Bo Holmqvist saml. via Lennart Hedlund


Tillbaka till Strandberg, Alne
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan