Andreas och Walter Strandberg, Alne

Andreas Strandberg föddes den 9 januari 1873 i Arnäs socken och visade tidigt affärssinne. Sedan han omkring 1910 börjat köpa och sälja trävaror blev han bl a delägare i Hörneborgs ångsåg och 1913 förvärvade han den lilla ångsågen i Alne, grundad 1877 och han blev till allt annat också ledamot av kommunalfullmäktige i hemkommunen, där han satt till sin död vid 62 års ålder. För sågverkets räkning kom han att äga ett flertal bogserbåtar och pråmar. Strandberg var alltså en duktig affärsman men något kolerisk. Han hade för vana att klå upp sina skeppare om det passade. En kort period var han också inblandad i flottning då han bildade Svartsjöbäckens Interimsflottningsförening. Kort, för den grundades 1926 och upphörde 1927.

Han gifte sig tidigt med Sara Brita och fick barnen Johan Artur, Jonas Walter, Anna Birgitta och Sara Kristina. Den 1 december 1935 avled hastigt Andreas och hans ägodelar övertogs av dödsboet. När arvsskiftet var genomfört den 14 oktober 1938 tillskiftades den vitalare delen av verksamheten, eller EKOLN och PRINS BERNADOTTE samt sågverket, Jonas Walter Strandberg. Vital och vital, EKOLN låg vid denna tidpunkt upplagd vid Bonäset - i brist på sysselsättning får man förmoda - och låg overksam till dess hon såldes 1940. Sågverket gick vid denna tiden på sparlåga och lades snart ned, och företaget fortsatte som rent bogserbåtsrederi.

Walter Strandberg, som nu övertog verksamheten, var född den 28 maj 1906 och kom efter avslutade studier att börja ta del i faderns affärer. Walter hade bl a läst i realskola samt skogs- och sågverksskola. Han ägde också vid denna tiden egna bogserbåtar, ity att han i början av 1937 köpt både bogseraren KOLBJÖRN från Sandviken och STARKOTTER från Flottningsföreningen i Sundsvall.

Men även Walter Strandberg avled relativt ung 1953, blott 47 år gammal, och därför kom rederiet de sista åren att drivas av Walters änka Dagmar. På en allt mer tynande marknad fanns inte så stor plats för gamla ångbogserare, och 1956 såldes STARKOTTER till skrot. Kvar fanns då bara PRINS BERNADOTTE men å andra sidan höll hon ut ända till 1969. Då ledde ett maskinhaveri till uppläggning för gott och den 22 dec. 1971 såldes hon för 35 000 kr till Persöner i Ystad, och den Strandbergska rederirörelsen kunde anses vara avvecklad.
Text: Bengt Westin


Bogserbåtarna


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Tryck här
John
?? - 1918


Tryck här
Viktor
1904 - 1905


Tryck här
Vidar
1911 - 1918


Tryck här
Ekoln
1917 - 1940


Alne (1)- 1917 - 1922


Tryck här
Prins Bernadotte
1918 - 1971


Tryck här
Brage
1918 - ??


Tryck här
Ideal
1926 - 1942


Tryck här
Alne (2)
1937 - 1947


Tryck här
Starkotter
1937 - 1956


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan