Alvar

Oregistrerad
Byggd 1889 vid P. Larssons Mek. Verkstad, Thorskog (Järn)
13,77 x 3,09 x 1,78 m - 18 / 8 (??)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes för Andersson & Lindberg, Göteborg som STORM. Övertogs 1889 av C.F. Larsson, Göteborg och några år senare stod Eriksson & Tiderman, Göteborg som ägare. Såldes senare till Norge men återköptes till Sverige före 1920 av C N Andersson som döpte om till ALVAR. Såldes efter några år tillbaka till Norge.
Fanns 1950 hos Ing. F. Selmer, Oslo. 1958 hos Star Buksering, Porsgrunn. 1978 Buksering og Bjergningsselskapet. 1979 hos Lars Larsen, Borgholm.
Text: Bengt Westin, Harald Lorentzen.


ALVAR
Foto: i Christer Christenssons saml.

ALVAR i Norge - trol. 1930-talet
Foto: i Harald Lorentzens saml.


Tillbaka till Bogserings AB Stormking
Tillbaka till Motorbogserbåtarna AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan