Isbrytaren Apu.


Byggd 1970 vid Wärtsilä, Helsingfors (n.b. 388)
86,5 x 21,3 x 7,3 m. 4 121/1 237.ton
Maskin: 3 x Wärtsilä-Sultzer 8MH51 - 10 400 kW

Byggd för finska sjöfartsstyrelsen 1970 som APU. Fr.o.m 2004 hos Finstship (som är ett statsägt vinstdrivande företag)
Systerfartyg i Finland var VARMA och TARMO samt i Sverige TOR och NJORD.


APU i Finska viken
Varma
Foto: Sakari Saari via Mikael Blomberg

APU i Helsingfors vintern 2006
Varma
Foto: Mikael Blomberg


Tillbaka till isbrytaresidan
Tillbaka till startsidan