Isbrytaren Njord.


Deplacement: 5 300 ton, l ö a 86,5 m, bredd 21,2 m,
Maskineri: 4 dieslar Wärtsilä/Sulzer 2-takts 9 cyl. ā 3 455 ehk.
Levererades 1969-10-08 som NJORD. Ombyggd och moderniserad 1988 och igen år 2000. Ägs nu av Karlsen Shipping Norway med namnet POLAR STAR.
Systerfartyg i Finland var VARMA och APU samt TARMU och i Sverige TOR.


NJORD vid Stadsgårdskajen 9/11 1974.
Njord

Njord
Foto: Lars Johnson

NJORD, TOR och ATLE
Njord
Foto: Lars Johnson

ALE och NJORD
Njord
Foto: Lars Johnson

NJORD 1/11 1975
Njord
Foto: Lars Johnson

NJORD vintern 1978-79
Njord
Foto: Håkan Lerjerud

Njord
Foto: Håkan Lerjerud

NJORD i Skelleftehamn, april 1979
Njord
Foto: Tonny Andersson (sjukvårdare ombord mars-sept -79)

POLAR STAR vid Neko, Antarktis, 26 februari 2003
Polar Star
Foto: Peter & Jackie Main

POLAR STAR 1 mars 2003
Polar Star
Foto: Peter & Jackie Main


Tillbaka till isbrytaresidan
Tillbaka till startsidan