Arne

Oregistrerad
Byggd 1902 vid Thorskogs Varv-F:a P. Larsson, Torskog Nb 168 (Järn)
13,15 x 3,79 x 1,97 m (??)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 80 Ihk, ersatt av en Skandia Råoljemotor på 150 Ehk (1952) och en Scania DSI 6cy dieselmotor på 230 Ehk (1980)

Byggdes för Andersson & Lindberg, Göteborg som DUX. Köptes 1916 av Gustaf E. Reuter, Göteborg som 1919 slog sig ihop med Bergelin till Bergelin & Reuter, Göteborg och 1932 ändrade de namn till AB Reuters Kolimport, Göteborg. Omkring 1942 övertogs hon av Billners Kolimport AB, Göteborg och döptes om till BILL, men då kriget pågick rekvirerades hon 1943 av Västkustens Marinkommando, Göteborg för att användes vid Göteborgseskadern som värmekälla. Motorbogserarne AB, Göteborg blev ägare 1951 och då blev namnet ARNE, och 1952 sattes en motor in. Sedan dröjde det till 1966 innan näste ägare. Då köptes hon av Bogserings AB Stormkíng, Göteborg och fick namnet STORMCENTER, men 1973 såldes hon till Danmark där ägare blev O & E. Andersen, Nordenbro, Langeland och namnet HOP II. Slæpebådene Hop Aps, Rudkjøbing köpte 1978 men lämnade snart över till Jens Larsen Shipping, Svendborg som ändrade namnet till ACTIV. I juni 1994 blev så Lars O. Berentz Pedersen, Nibe senaste ägare, och namnet ändrades igen, då till LIMFJORD.
Sjönk på grund av snö, is och vatten vintern 2010 och lyftes därefter upp land och skrotades.
Text: Bengt Westin


ARNE vid Pustervikskanalen i Göteborg tidigt 1950-tal
på fördäck står skepparen Valfrid "Valle" Christensson
Tidningsurklipp i Christer Christenssons saml.

ARVID och ARNE vid Flotten vid Pustervikskanalen på 1960-talet
Motorbogserbåtarne AB hade sina båtar och kontor där.
Foto: Christer Christensson

ARNE
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

STORMCENTER 15/4 1970
Foto: Krister Bång via Bengt Westin

ACTIV i Köpenhamn 17 april 1994
Foto: Örjan Kronvall via Bengt Westin


Tillbaka till Motorbågserbåtarna AB
Tillbaka till Bogserings AB Stormking
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan