Movikens hamn

Bengt-Olofs besök vid Movikens hamn, Hälsingland, 31/7 2007.

Movikens hamn
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Movikens hamn hörde till Strömbacka bruk. Till hamnen anlände järnmalm till masugnen som transporterades från gruvorna i mellansverige. Malmen roddes från början i "haxar" över Dellen. Från mitten av 1800-talet drogs pråmarna av ångbåten TAMM. Malmen lastades av från pråmarna med en malmkran och kördes med oxdragna vagnar på en transportbana upp till Movikens masugn. Det färdiga stångjärnet forslades samma väg tillbaka söderut via utskeppningshamnen i Hudiksvall.

Movikens hamn
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Kolugn i Moviken
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Ritning på Kolugn
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Stora mängder träkol förbrukades vid järnframställningen, både i Movikens masugn och i smedjorna vid Strömbacka bruk. Kolförsörjningen var ett stort problem för de flesta bruk. Träkol tillverkades i kolmilor av brukets egna kolare och av traktens bönder. För att rationalisera koltillverkningen anlade Strömbacka bruk från mitten av 1800-talet sammanlagt sju kolugnar vid Movikens hamn. Kolen från dessa ugnar blev av högre kvalitet än skogskolen. Ugnskolen räkte inte till brukets behov, utan blandades med skogskol.

Kolningen tog i snitt 41 dygn vid en av de mindre kolugnarna, anlagd 1857. 3½ dygn gick åt till att lägga in kolved. 19-20 dygn för själva kolningen och 16 dygn till avsvalning innan man slutligen kunde riva ur den färdiga träkolen, vilket tog två dygn. Ugnen rymde rund 300 m3 ved. Ugnskolningen pågick fram till 1919. Den här ugnen har dock bevarats och renoverats av stiftelsen Hudiksvalls Bruksminnen.

Bilder och text från en informationstavla i hamnen


Rester av en av de pråmar som fraktade malmen över Dellensjöarna
Foto: Bengt-Olof Lindgren

I hamnen idag ligger Fortuna och Dellen
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Fortuna
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

Dellen
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren


Tillbaka till utflyktssidan
Tillbaka till startsidan