Bore

Oregistrerad
Byggd 1901 vid Eriksbergs Mek. Verkstad AB. Göteborg NB 121 (Stål)
Mått: Okända
Maskin: Sannolikt varvets ångmaskin på 70 Ihk

Byggdes för Norrköpings Bogserings AB, Norrköping som BORE. Överfördes 1908 genom fusion till Rederi AB Norden i Norrköping, Norrköping och 1916 köptes aktiemajoriteten i Rederi AB Norden av Stockholms T & B. Då dessa trädde i konkurs fick RAB Norden delvis nya ägare. Ca 1922 köptes båten av bröderna Ernst Axel Georg och Karl Axel Johansson som ägde ett varv i Hjulsbro och de rapporterade 1947 att båten låg upplagd i Kinda kanal och 1952 meddelades att den skrotats Köping.
Text: Bengt Westin


Bore
Foto: Vykort från Robin Holmstedts saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Rederi AB Norden
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan