Bore

Oreg
Byggd 1882 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (Bessemerstål)
16,70 x 3,91 x 1,86 m - /u 10 (SV 1917)
Maskineri: Motala MV 1-cyl. ångmaskin (12 ¼” – 11”) på 50 Ihk (Nb 473), utbytt mot en Ekensbergs MV comp.ångmaskin på 80 Ihk 1904.

Byggdes för Carl Johan Bång, Stockholm som BORE. Kostade 17 800 kr. Bångs företag köptes 1897 av Stockholms Transport & Bogserings AB och BORE följde med. Ny ägare 1917 då Stockholms Ved AB förvärvade båten, men de sålde den 30 sept året efter till Ostkustens Transport AB, Norrtälje som efter ytterligare ett år vidaresålde till Per Ludvig Wallin som ändrade namnet till VALLE. Före 1927 kom båten till Holmen, Piteå, inköpt av N.G. Marklund och omdöpt till just HOLMEN. Marklund avyttrade 1932 till Erik Valdemar Josefsson, Luleå som ånyo ändrade namnet, denna gång till BRAGE. 1934 meddelades: Ligger upplagd på slip i Karlsborg, och 1941: Fartyget ligger vid kaj i Luleå med panna och maskin urtagna och däcket upprivet. Under skrotning 1944. Blev ombyggd till pråm, då ägd av Adolf Åström, Luleå. Skrotades 1944.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till Stockholms Ved Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan