Boris

Oregistrerad
Byggd 1901 vid Thorskogs Mek. Verkstad (P. Larsson) (Järn)
14,58 x 3,82 x 1,98 m - 22 / 0 (SV ??)
Maskin: Varvets ångmaskin på 80 Ihk - ersatt av en okänd motor på ?? Ehk (??)

Byggdes för Sand & Grus AB Jehander, Stockholm som BORIS. Köptes före 1957 av Arne Avelin, Lidingö men förliste vid Eggegrund på resa Stockholm-Skutskär den 12 okt 1959. Ej återfunnen.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Jehanders
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan