Sand- & Grus AB Jehander, Stockholm

År 1874 började bröderna Carl och Malcolm Jehander leverera sand och grus från ett Lötens grustag på Munsö till byggnationerna i Stockholm. Sedan Malcolm avlidit 1914 tog sonen Hilding över och han sålde 1918 till Paul Toll som bildade Sand- & Grus AB Jehander. Hilding kvarstod dock som vd fram till sin död 1948. Under 1920-30-talen köpte bolaget ett flertal grustäkter runt om i Mälardalen och ett samarbete med AB Betongindustri inleddes.

Vid ingången av 1930 ägde Paul Toll 66% av aktierna i Kreuger & Toll Byggnads AB samt ägde större delen av företagen Sand & Grus AB Jehander inkluderande Svenska Murbruks AB, Kasper Höglund AB, Kanal & Invallningsbolaget, Haga tegelbruk samt Ölands Cement AB. Efter flera ombildningar av Tolls Byggnads AB förvärvades företaget till slut av Lundbergkoncernen 1968.

1974 blev Jehanders ett helägt dotterbolag till Betongindustri och 1985 förvärvades Haningebolaget. 1989 köptes hela verksamheten av Euroc, senare Scandcem som i sin tur såldes 1999 till Heidelberg Zement AG. 1998 införlivades också Underås AB i Södertälje och efter 70 år på Hornsberg flyttades verksamheten till Hammarbyhamnen. Bolaget bytte namn till Heidelberg Cement Group 2001 och de helägda dotterbolagen Norrköping Sand och CX-Grus fusionerades till Jehanders. 2007 bedrevs verksamhet Stockholms- och Göteborgsregionen samt i Gävle och Norrköpingsområdet.

Bolagets första egna bogserbåt var möjligen BORIS som man lät bygga 1901. 1921 mottog man DRAGA från Hisingstads MV och 1952 köptes också MUNSÖ. 1962 beställde Jehander och Betongindustri tillsammans tre 800-tons gruspråmar från Oskarshamns varv. Från 1950-talet lades de flesta bogseringarna ut på entreprenad, t ex till Arne Avelin - som köpte ett antal av Jehanders bogserare - Nilssons Bogserbåtar m fl. Under åren ägde bolaget även ett antal mindre lastfartyg, och vid slutet av 1960-talet beställdes JEHANDER 1, skräddarsytt för Jehanders transporter, som används än idag, och bogseringarna avvecklades.
Text: Bengt Westin


Jehander´s bogserbåtar:
NamnByggår - varvHos rederiet:
Boris1901 - Thorskogs Mek. Verkstad 1901 - ??
Draga (1)1920 - Hisingstads Mek. Verkstad AB, Göteborg1920 - 1956
Draga (2)1917 - Hernösands Mek. Verkstäder och Varf1964 - 1982
Munsö1887 - Brynäs-Atlas Varf AB, Gävle 1952 - 1967
Nalle1898 - Okänt varv19?? - 1959
Sandra1912 - Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby 1951 - 1959

Fleetlist: Bengt Westin


Jehanders grusbåtar - JEHANDER 1 och 2
Jehanders pråmar - JEHANDER 3 och 5


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan