Bror

HVSM – 1404
Byggd 1873 av J. Råst, Söderhamn (ek o furu på jsp)
31,20 x 6,62 x 3,22 m – 239,38 / 169,80
Maskin: Okänd ångmaskin på 180 Ihk

Byggdes för Ljusne-Woxna AB, Ljusne som lastfartyg med namnet LJUSNE JERNVERK, som fick tillägget II då en ny båt med samma namn levererades 1913. Såldes sistnämnda år till Pr/ Jan-Erik Carlsson, Roslagsbro och II:an togs bort igen. Byggdes om till bogserbåt med namnet BROR och såldes 1916 till Roslagens Transport AB, Norrtälje. Såldes 1917 för 60 000 kr till Gotlands-Fårö Kalk AB, Stockholm som behöll till 1923 då Reinhold Sundberg, Stockholm blev ägare för 5.500 kr. Såldes till Tyskland 1924 för 24 000 kr, och ägare blev där Miechelsen & Spiesen, Hamburg och namnet SPHINX. Några år senare blev namnet OSTSEE och sedan hon före 1928 sålts till Hermann Schönefeld, Hamburg fick hon heta PATRAS. Namnändring igen okänt år, till ELBE, och hon fanns ännu i 1934 års Lloyds Reg. Okänd öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Roslags Transport AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan