Roslagens Transprt AB, Roslagsbro

Detta rederi torde ha startat 1916 då Ernst Karlsson i Roslagsbro m fl köpte tre bogserbåtar för att bogsera pråmar. BROR såldes redan året därpå men 1919 köpte han ännu en båt, men tiderna under 1920-talet var inte de bästa och 1928 gick bolaget i konkurs. Carlsson köpte tillbaka två av de tre återstående båtarna på konkursauktion och startade Roslagens Nya Transport AB. Men inte heller detta bolag bar sig utan konkursade 1934 och Carlsson fortsatte driften som partredare. 1937 gick START till skrot och rederiet upphörde definitivt.
Text: Bengt Westin


Bogserbåtarna


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Runar- 1916 - 1935


Bror- 1916 - 1917


Tryck här
Start
1916 - 1937


Njord- 1919 - 1927


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan