Castor

SHAK – 10815 (1967)
Byggd 1921 vid Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby NB 52 (Stål)
16,66 x 4,26 x 2,44 m - 30 / (SV 1921)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 116 Ihk, ersatt av Skandia 2-cyl. 295 B Råoljemotor på 210 Ehk (1955), Kelvin Dieselmotor på ?? hk 1976

Byggdes för Göteborgs stads Renhållningsverk, Göteborg som BJÖRN, men kallades mest ”Skit-Björn” då han drog dasstunnor i pråm. 1953 köptes båten av Motorbogserarne AB, Göteborg och de lät sätta in motor 1955 vid Gotenius Varv, Göteborg och därefter döpa om till ARVID (3). Nästa anhalt blev 1966 Bogserings AB Stormking, Göteborg och namnet ändrades till STORMFLOOD. Överfördes till moderbolaget Göteborgs Bogsering- och Bärgnings AB, Göteborg 1976 och 1984 till Scandinavian Towage & Salvage AB, Göteborg. 1986 lämnade hon Göteborg för S:t Anna då S:t Annas Sjötransport AB, Missjö, S:t Anna betalade 225.000 kr för båten och döpte om den till CASTOR.
Text: Bengt Westin, Bengt Sandinge, Mikael Klockseth

Några minnen från Christer Christensson, vars pappa "Valle" Christensson var skeppare på ARVID:
Jag körde Arvid mycket som grabb. Den hade en stor träratt så jag fick stå på en sockerdrickslåda för att nå upp. Backslaget var tungt, det tog ända upp till tonåren innan jag kunde dra spaken själv. Men det var en härlig känsla att gå in mot kaj i ganska god fart och i exakt rätt ögonblick lägga in backslaget och dra på "gasen" så båten stannade på en femöring för att sedan "förtöja" genom att lägga in sakta framåt och trycka mot kajen. Det var marigt att passera under gamla Götaälvbron eftersom skorstenen kunde ta i om det var högt vattenstånd. Men det fanns ett hack eller urtag under bron som man fick sikta på, då gick det bra.
Andra roliga minnen är långresorna till Strömstad och Vänersborg med pålkran och pråmsläp. Vid Tjurpannan kunde det blåsa rejält och ibland fick vi gå in i Bovallstrand och vänta tills det mojnade. Det var också spännande att slussa på Göta Älv vid Trollhättan.
På 50- och 60 talet var det mycket mudderpråmar i samband med utbyggnaden av Skandiahamnen och de nya oljehamnarna. Men sommartid hände det att man gick upp till Strömstad eller Vänerborg. Det blev semesterresor då hela familjen var med, kanske upp till 10 vuxna och barn som skulle samsas på den lilla ytan.


ARVID vid Flotten vid Pustervikskanalen på 1960-talet
Skeppare på ARVID hos Motorbogserbåtarne AB var Valfrid "Valle" Christensson, från inköpet tills bolaget såldes
Foto: Christer Christensson

ARVID och ARNE vid Flotten vid Pustervikskanalen på 1960-talet
Motorbogserbåtarne AB hade sina båtar och kontor där.
Foto: Christer Christensson

Fr.v. Stormflood, Stormprincess och Stormcenter - 1968
Foto: Börje Karlsson

Stormflood
Foto: Börje Karlsson

Stormflood 2 juni 1981
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Stormflood
Foto: Jan Christer Lund via Bengt Westin

Castor i Ystad 26/5 1995
Castor
Foto Krister Bång via Patrik Nylin


Tillbaka till Motorbågserbåtarna AB
Tillbaka till Bogserings AB Stormking
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan