Ebba

Oregistrerad
Byggd 1886 vid J. & C.G. Bolinders Mek. Verkstad AB, Stockholm (järn)
15,54 x 3,68 x 2,42 m – 26,41 / u.10 (MB 1930)
15,60 x 3,75 x 2,17 m – 31,03 / (MB 1946)
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes som bogserbåt för Kubikenborgs Sågverks Bolag, Kubikenborg som EBBA. Överfördes 1891 till J A Enhörnings Trävaru AB, Kubikenborg /firmaändr./. Låg upplagd åren 1935-36 och övergick 1937 till Sunds AB, Sundsbruk som efter köpet byggde om båten, bl.a. placerades skorstenen framför styrhytten. Omkring 1947 köptes hon av Thure Norberg, Sundsvall som plockade ur maskin och pannan 1950 och förvandlade henne till kättingpråm. Skrotades på 1950-talet.
Text: Bengt Westin

Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Foto: Björn Janssons saml. via Bengt Westin

Foto: Björn Janssons saml. via Bengt Westin

Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin


Rederi Höfding, Kubikenborg
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan