Färdig

Oregistrerad
Byggd 1884 av järn vid Ludwigsbergs Mek. Verkstad AB, Stockholm. (järn)
14,26 x 3,27 x 1,78 m – 18 / 8 (SV 1915)
Maskin: Sannolikt varvets 2-cyl. ångmaskin på 16 Ihk, ersatt av en Hernösands V & V ångmaskin på 48 Ihk 1915.

Byggdes för okända, möjligen för Johan Fahlén, Tjäll (Väja Ångsågs AB) som FÄRDIG. Överfördes möjligen till Dynäs AB genom fusionen 1908 och såldes 1913 till stuvare Karl A. Sjödin, Sprängsviken, från 1919 Härnösand. Skrotades 1926.
Kontrakt 5/12 1914 Hernösands V & V: Karl A. Sjödin, Lunde för bogs. FÄRDIG en ångmaskin om 48 Ihk. Leverans: Senast 15/4 1915. Pris: 4.860 kr.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Dynäs Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan