Dynäs Aktiebolag - Väja

Dynäs Aktiebolag hade sin vagga i byn Para några mil ovanför Dynäs. Där anlade omkr. 1870 trävaruhandlanden Johan Fahlén en liten ångsåg, vilken flyttades till Dynäs 1884. I oktober 1893 bildades Dynäs Aktiebolag med ett aktiekapital av lägst 600.000 och högst 1 milj. kr. Johan Fahlén överlämnade 1900 sina intressen i Dynäs AB till sonen Hugo, men denne var mer intresserad av politik, och sedan Johan Fahlén avlidit 1907, sålde han därför sina tillgångar i Dynäs. Den som kom att överta ledningen i bolaget var en systerson till Hugo Fahlén, en man vid namn John Ekman. Denne skulle med tiden bli vida känd som trävaruman. John Ekman hade en gedigen utbildning inom branschen, och hade sedan 1905 innehaft en egen trävarufirma i Härnösand. Nu nöjde han sig inte med att köpa ut sin morbror ur bolaget. Med lånade pengar köpte han också ut resten av släkten och stod snart som praktiskt taget ensam ägare. År 1908 började han sin expansion då han förvärvade aktiemajoriteten i det närbelägna Wäija AB, en såg som hade mer än dubbla kapaciteten jämfört med Dynäs. Han började med att bygga en massafabrik i Väja åren 1914-1915, men det höll också på att bli slutet på hans karriär. Kostnadsberäknad till ungefär 800.000 kr, slutade notan på 3,8 milj. kr och det höll på att ta knäcken på Ekman. Men han kom igen, och 1928 började han köpa aktier i Svanö AB, och 1929 hade han tagit över aktiemajoriteten och fick då en massafabrik och ett sågverk på Svanö, samt ett ordentligt skogsinnehav. Till sina egna 80.000 tunnland kunde han nu lägga Svanös 360.000 tunnland. Svanö AB blev därefter ett helägt dotterbolag till Dynäs AB. Vid tidpunkten för förvärvet fanns också ett pappersbruk i Väja, anlagt 1919. Sågverket i Dynäs lades ned 1948, och sågen i Svanö brann 1930 och byggdes aldrig upp igen. Konsul Ekman avled 1949 och ersattes av Erik Nyberg. Denne fanns i ledningen till 1966 då Norrlands Skogsägares Cellulosabolag med Gunnar Hedlund i ledningen, köpte Dynäs AB, de båda fabrikerna i Dynäs och Svanö samt sågverket i Väja. I den strukturrationalisering som avslutades på 1980-talet försvann både fabriken på Svanö och sågen i Väja. Kvar i dag finns bara fabriken i Dynäs, sedan 1993 ägd av ASSI-Domän och sedan 1999 av det multinationella bolaget Mondi.

Fartygsflottan
Liksom alla de andra skogsbolagen hade så klart Dynäs AB ett antal bogserbåtar. Det finns dock inga spår av dynäsägda båtar förrän 1910 då man vid Hernösands MV lät bygga DYNÄS. men det fanns vid Wäija AB en liten bogserbåt med namnet FÄRDIG, och det är möjligt att den vid köpet 1908 följde med till Dynäs AB. Den får följa med denna berättelse för säkerhets skull. 1913 förvärvades från ”Röda Bolaget" den lilla BALDER, en båt som kanske fick det mest dramatiska ödet av alla ådalsbogserare. 1918 köpte man från Holmsund den något egendomliga D.L.G.V som hos Dynäs fick namnet WÄIJA, och 1923 köpte man från Göteborg VIKING II som nu blev DYNÄS I, petande den redan befintliga DYNÄS ned till nr II. Då svanöbolaget köptes överfördes SVANÖ I till Dynäs och fick överta namnet WÄIJA sedan den äldre WÄIJA sålts, följd ut ur bolaget 1930 av DYNÄS I som då såldes till Stockholm. Den sista båt bolaget skaffade var motorbogseraren JOHN EKMAN. Lustigt nog sammanträffade också ett antal f.d. passagerarbåtar hos Dynäs AB. Som kättingpråmar tjänstgjorde förutom den gamla hjulångaren ÅDALEN också de mindre TRAFIK I och PELLE. Numera finns ingen kvar. JOHN EKMAN såldes 1991 till Ådalens Stuveri AB, men då var ju som sagt redan Dynäs AB borta.
Text: Bengt Westin


Rederietss bogserbåtar:
NamnByggår - varvHos Dynäs:
Balder1887 – Motala Mek. Verkstad AB, Motala 1913 - 1940
Dynäs I1919 - Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby 1923 - 1930
Dynäs II1910 - Hernösands Verkstad & Varfs AB, Härnösand 1910 - 1966
Färdig1884 - Ludwigsbergs Mek. Verkstad AB, Stockholm1908 - 1913
John Ekman1961 - Rauma-Repola Oy, Lovisa1961- 1966
Tjäll1910 - Hammars MV, Nyland (ev.)<1920 - ca 1965
Wäija (1)1900 - Huiskens van Dijk, Dordrecht1918 - 1929
Wäija (2)1916 - Hernösands Mek. Verkstad & Varf AB1916 - 1960
Wäija II1910 - Ljusne eller Örnsköldsvikstrakten<1925 - ca 1960


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan