Färdig

JBDQ - 164
Byggd 1871 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala Nb 253 (Järn)
26.10 x 5,92 x 3,31 m – 116,87 / 36,34 (MB 1906)
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på (16 ½” – 31” x 22”) på 262 Ihk / 200 Ehk

Byggdes för Dykeri & Bergningsångfartygs AB Herkules, Göteborg /J E Waenerlund/ som FÄRDIG, från 1892 redad av Adolf B Elfersson. Övertogs av Göteborgs Bogserings AB den 27 november 1901 men såldes den 5 mars 1904 till Bogserings AB Frej, Rö - från 1914 Måvik. I dag på morgonen har hit anländt bogserång. Färdig, hvilken som förut omtalats från Göteborg inköpts af Bogserbåts AB Frej, som numera har sitt säte i Rö. Färdig är byggd 1871 i Motala och är äfven isbrytare och bergningsångare. (VA 4/5 1904). Såldes den 12 sept 1916 till Finska Ångfartygs AB, Helsingfors men då båten skulle vara verksam i Sverige fick den inte ha utländsk ägare eller föra utländsk flagg, varför den registrerades på välkände trävarumannen Carl Palmgren i Luleå /AB Palmgren & Co/, från 1918 med hemort Haparanda. Såldes 27 januari 1920 från FÅA till Oy Rauma Wood Ltd, Rauma. Namnet ändrades där till RAUMA II och hon registrerades i Rauma med nr 363. Bolagsnamnet kortades 1938 till enbart Rauma Oy och efter en sammanslagning 1942 blev bolagsnamnet Rauma-Raahe Oy. Efter ytterligare en bolagsfusion den 30 nov 1951 ändrades bolagets namn till Rauma-Repola Oy. Hemorten var hela tiden i Raumo. Flyttades 1955 till Rauma Shipyard där hon skrotades.
Text: Bengt Westin


Färdig
Foto: Jan Häggströms saml via Bengt Westin

Färdig
Foto: Jan Häggströms saml via Bengt Westin

Färdig
Foto: Lars Petterssons saml via Bengt Westin


Tillbaka till Bogserings Ab Frej
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan