Bogserings AB Frej - Måvik/Rö

En av de många duktiga sågverkspatronerna i Norrland hette Axel Björklund. Han föddes 1875 i Åsängs by i Nordingrå. 13 år gammal fick han anställning vid sågverket i Måvik och vid 19 år var han disponent för sågen. Med åren kom han att äga Rö Sågverks Nya AB, Ströms Trävaru AB, Tegeforsverken i Jämtland samt stora arealer skog. Jämsides med sågverk och pappersfabriker hade också Björklund intressen i sjöfart. Till de olika verken hörde ett stort antal bogserbåtar, och för att upprätthålla bra kommunikationer till Nordingrå köpte han också passagerarbåten LAXEN. För bogser- och passagerbåtar grundade han 1898 Bogserings AB Frej, och då han för den egnaskeppningen förvärvade ett par större segelfartyg bildade han också Mjelloms Rederi AB.

Till Bogserings AB Frej överförde han sina bogserbåtar, som 1898 blott var två, ODEN och FREJ. Men allt eftersom utökades numerären och 1916 fanns nio bogserbåtar i rederiet. KÖJA byttes ut mot en ny och större BALDER 1916, men denna såldes samma år tillsammans med FÄRDIG som såldes till Haparanda. NACKA avyttrades till Munksund 1917, ODEN och FREJ såldes 1926 till Västerhus och LAXEN gick samma år till ägare i Övik. I stället hade han köpt RALF 1920 och ERLAND 1924. Till Mjelloms Rederi AB tillfördes 1916 de båda 3-mastbarkarna ALMA och BERTHA. BERTHA prejades och brändes redan efter några månader, och ALMA prisdömdes av tyska stridskrafter, så någon större succé blev inte detta rederi. Men tiderna var svåra efter första världskriget och Björklund imperium började vittra sönder. I början av 1930-talet kollapsade Rö Sågverks Nya AB och sedan gick det fort. Björklund tog pension och flyttade till Stockholm, och verksamheten övertogs av svärsonen Bure Burneij. Köjasågen gick allt sämre och såldes 1937 till Holmens Bruk som lade ned driften, och 1949 avvecklades också industrierna i Jämtland. Då hade Björklund sedan länge flyttat till Stockholm, och där avled han 1959 i en ålder av 84 år.
Text: Bengt Westin


Bogserbåtarna


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Tryck här
Balder (1)


Tryck här
Balder (2)


Tryck här
Erland


Tryck här
Frej


Tryck här
Färdig


John


Tryck här
Måvik


Tryck här
Nacka


Nisse


Tryck här
Oden


Tryck här
Prins Gustaf


Tryck här
Ralf


Sandviken/Trio


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan