Faxe.


SFB – 6807
Byggd 1913 vid Hernösands Verkstad & Varfs AB, Härnösand (Stål)
15,03 x 3,65 x 1,98 m - 27,11 / u.10 (SV 1916)
15,13 x 3,56 x ?? m - 26 / 2 (SS 1983)
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 70 Ihk, ersatt av Volvo TMD 96 dieselmotor på 180 Ehk 1963. 2011 ersatt av en Scania D 11 på ca 170 hk.

Byggdes för Ångermanälfvens Flottningsförening /A. Sandström/ , Helgum som FAXE. Kontrakt 19/10 1912: Ångermanälfvens Flottningsförening, Sollefteå bogserångbåt FAXE om 15,5 x 3,3 x 1,2 m, maskin om 70 Ihk, panna om 8 kg. Leverans: 15/5 1913 (å Helgums station). Fanns före 1932 hos ÅFF:s Drifts AB, Nyland med placering vid skiljet vid Granholmen, men sedan denna lagts ned 1932 överflyttad till Sandslån och 1935 fanns hon hos ÅFF med namnet ändrat till SANDSLÅN III. Såldes 1963 till Dyknings & Bärgnings AB Flynken, Göteborg fick motor och döptes om till FLYNKEN I, senare ändrat till bara FLYNKEN. Köptes 1980 av Arne Avelins Bogserbåts AB, Lidingö, sålde till Owe Gustavsson, som sålde till Jan Hodén som 1982 sålde till Conny Rane Åslund, Stockholm. Där återfick båten namnet FAXE och byggdes sedermera om till nuvarande utseende.
Text: Bengt Westin


FAXE på järnvägsstationen i Helgum 1913
Faxe
Foto: ASEA-arkivet via Bengt Westin

FAXE i Helgumsjön
Faxe
Foto: Helgums Hembyggdsförening via Bengt Westin

FAXE
Faxe
Foto i Conny Åslunds saml.

SANDSLÅN III
Sandslån III
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin

FLYNKEN på 1960-talet
Flynken
Foto: Sven Ivar Johansson via Bengt Westin


FLYNKEN.
Flynken
Foto: Conny Åslund


FAXE - propellerbyte hängandes i 50-tonnaren i Hammarbykanalen
Flynken
Foto: Jan Hodén

Flynken
Foto: Jan Hodén

Flynken
Foto: Jan Hodén


FAXE på Ragnhildsborgs Varvs slip.
Faxe
Foto: Conny Åslund

FAXE
Faxe
Foto: Conny Åslund

FAXE
Faxe
Foto: Conny Åslund

FAXE och STYRESHOLM vid Ragnhildsborg, Södertälje - 1992
Faxe
Foto: Jan Häggström via Bo Holmqvist/Lennart Hedlund


FAXE i Ragnhildsborg 28 maj 2005.
Faxe

Faxe

Faxe
Ursprungligt utseende


FAXE på slipen, Ragnhildsborg 4 maj 2006.
Faxe
Foto: Conny Åslund

Faxe
Foto: Conny Åslund

Faxe
Foto: Conny Åslund


FAXE på slipen, Ragnhildsborg 10 maj 2006.
Faxe

Faxe

Faxe

Faxe

Faxe


FAXE i Oxelösund 3/6 2006.
Faxe
Foto: Lars Johnson

Faxe
Foto: Lars Johnson


Behagfull hemresa för FAXE som var moderfartyg och skötte mathållningen under URAX´s varvsvistelse.
Urax
Foto: Conny Åslund.

Urax
Foto: Conny Åslund.

Christian håller ett vakande öga.
Urax
Foto: Conny Åslund.

FAXE på slipen vid Ragnhildsborgs varv 1/6 2008
Faxe
Foto: Conny Åslund

FAXE vid Ragnhildsborgs varv - 5 maj 2013
Faxe
Foto: Lars Johnson

FAXE fyller 100 år i år
Faxe
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till Ångermanälfvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan