Fenix

Oregistrerad
Byggd 1904 vid Eriksbergs Mek. Verkstad AB, Göteborg NB 126 (Järn)
14,62 x 3,48 x 1,80 m - 21,65 / u.10 (SV 1924)
Maskineri: Varvets comp.ångmaskin på 60 Ihk

Byggdes för Norrköpings Nya Träförädlings AB, Norrköping med namnet CARLSRO, men såldes omkring 1915 till Rederi AB Norden i Norrköping där namnet ändrades till FENIX. Av köpehandlingen framgår att båten ombyggts 1909 vid Carlsro, då ägd av säljarna. Köptes den 13 april 1921 för 26 000 kr av Sundsvalls Cellulosa AB, Sundsvall och fick namnet ESSVIK II, men såldes vidare 1939 till Bogserings AB Hurtig, Örnsköldsvik och blev deras tredje HURTIG. Hyrdes av Ostkustens Marinkommando åren 1942-43 och såldes sistnämnda år till Gustaf Bartley, Göteborg och han döpte om båten till MAX. 1949 hette ägarna Bröd. Jansson, Mariestad och 1951 fanns hon hos F:a Muddringstjänst, Skoghall. Omkring 1952 kapades båten av på mitten och förkortades till c:a 12 meters längd. Skrovet har upphuggits 1954-55, panna och maskin finns i Skoghall (Inspektör 1955).
Text: Bengt Westin, kompl av Bengt Sandinge/Birger Gustafsson


Fenix
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till Rederi AB Norden
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan