Frånö

Oregistrerad
Byggd 1872 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB, Stockholm NB 85 (järn)
21,06 x 3,83 x 2,30 m - 47.16 / (SV 1915)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 170 Ihk

Levererades till Sunds Trävaru Bolag, Sund som SUND, men firman ändrades 1876 till Sunds AB. 1889 blev hon utrustad med en ångspruta från Ljusne MV (1 600 l/min, 72 m kastvidd). Fick brand ombord i Arnöviken den 19 sept 1897 och blev helt utbränd. Enl. telegram som anlände hit igår, hade eld utbrutit ombord å ång. ’Sund’, då liggande i Arnöviken. (VA 21/9 1897). Vraket köptes av F & E Nätterqvist, Härnösand för 6.000 kr den 22 okt 1897. (Ång. ’Sund’ inropades i lördags af grossh. Ferd. Nätterqvist för 6.000 kr. (VA 25/10 1897) och på den egna slipen renoverades båten och förlängdes bl.a. 3 m. Den 17 maj 1898 var hon färdig och gick i vattnet som ELSA, köpt av Oscar Wilhelm Nordin & Co, Paris och avsedd för trafik vid deras sågverk i Finland. I andra källor står att namnet blev TRIO). Dit kom hon nu inte, för i aug. 1899 köptes hon av Frånö Nya AB, Frånö och begåvades med namnet FRÅNÖ. Detta bolag fusionerades 1914 med Kramfors AB som betalade 50 000 kr och behöll henne till 1938 då hon anmäldes såld tillbaka till Sundsvall och Edvin Augustin därstädes. Han var i kompanjonskap med J A Olsson, Domsjö, men hemorten blev Sundsvall. Anmäldes såld den 13 maj 1941 till Rederi AB Norden i Norrköping, Norrköping och därifrån såldes hon 1946 till Rederi AB Adolf, Göteborg. I Göteborg fick hon först namnet YVONNE som ändrades till TORSTEN då båten 1948 köptes av Göteborgs Bogsering & Bärgnings AB. Enl. meddelande 1954 var båten då skrotad.
Text: Bengt Westin


Frånö
Foto i Bengt Westins saml.

Frånö
Foto i Bengt Westins saml.

Frånö
Foto i Gunnar Hedmans saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Sunds AB
Tillbaka till Rederi AB Norden
Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan