S/S Freja.

6355
Byggd 1905 vid Kobenhavns Flydedock & Skibsvaerft A/S, Köpenhamn Nb 53 (Stål).
20,08 x 5,10 x 2,10 m - 56,26 / 13,74 (MB 1920)
20,71 x 5,02 x 2,47 m - 64,50 / 7,89 (SS 1955)
Maskineri: Varvets 2-cyl. Compound på 125 Ihk, ersatt av en GM 2-takts dieselmotor på 220 Ehk (1957) och av en GM Detroit dieselmotor på 240 Ehk (1987)
Sjösattes den 15 mars 1905 och levererades den 15 april 1905 till Fjorddampbaadsselskabet, Hobro som passagerarfartyget FREJA. Kostade 61 800 Dkr. Såldes i maj 1905 till A/S Dansk Bjergningskompagni i Aalborg och förvärvades den 7 maj 1920 till Pr/ Albin Norlinder, Ullånger som lät bygga om båten till bogserbåt, möjligen vid Bonäset. Av okänd anledning, möjligen klarade inte Norlinder av att betala, övertogs båten för 50 000 kr redan den 15 nov 1920 av Sundsvalls Enskilda bank, Sundsvall som sålde den 2 dec 1922 till Pr/ Jonas Adolf Olsson, Örnsköldsvik. (Olsson, Olof Hägglund och Wilhelm Matsson med 1/3 vardera och de fick betala 29 000 kr). Båten låg vid köpet upplagd vid Bonäset. Såldes för 11 000 kr till Norrbotten den 7 feb 1937 och ny ägare blev där Enoch Emanuel Eriksson, Ryssbält. Inhyrdes av Ostkustens Marinkommando 1944 och blev där hjälpfartyget HJF 567 till den 20 feb. 1945 då hon var tillbaka i Ryssbält. Sjönk i aug 1945 i Törefors, sannolikt p.g.a. fellastad kätting. Bärgades och renoverades vid Luleå Varv & Verkstäder. Blev bl a förlängd ca 1 m och försedd med brygga. Eriksson avled i okt 1955 och båten övertogs av dödsboet till den 13 aug 1956 då hon köptes av Wiréns Rederi AB, Piteå för 20 000 kr. Bogserångfartyget Freja av Kalix, byggt i Köpenhamn 1905, har av kapten Enoch Ericssons i Ryssbält dödsbo för 20 000 kr sålts till Wiréns Rederi AB, Piteå. (SST 9-1957). Sju månader senare, den 11 mars 1957 lämnade hon Norrbotten, såld till Donsö-Is /Lennart Karlsson/, Donsö. Han byggde om båten vid Löfbergs Varv i Rönnäng till motoriserad vattenbåt men sålde för 85 000 kr den 26 sept 1969 till Einar Wikander och Albert Karlsson, Göteborg. De anhöll i juni 1976 om att få ändra namnet till MARY II men det bifölls inte så namnet blev kort och gott MARY. Karlsson blev ensam ägare 1981 och han sålde 1987 för 70 000 kr till Stellan Särén, Göteborg som byggde om båten till fiskebåt. Som sådan fick hon beteckningen GG 906 MARY. Finns inte i 2004-års SS. Såldes för upphuggning i Skagen hösten 2013.
Text: Bengt Westin


Freja
Freja
Foto Helmer Bergman via Bengt Westin

Freja
Freja
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Freja
Freja
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Freja
Freja
Foto Staffan Öbergs saml. via Bengt Westin

Freja på slipen på Lule varv
Freja
Foto via Börje Åström

Freja
Freja
Foto via Börje Åström


Freja
Freja
Foto via Bengt Westin


Freja
Freja
Foto Jan Christer Lund via Bengt Westin


Mary i Göteborg 16/8 2006.
Mary
Foto: Per Hilding


Tillbaka till Wiréns
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan