Wiréns Rederi AB/Marine Carrier AB, Piteå.
Född 14 maj 1875 i Piteå. som befälhavare på ett flertal fartyg till 1900. Egen redare sedan 1901.
Anton Wirén
Bild via Anders Omberg

Anton Wirén ledde rederiet från starten 1901 fram till sin död 1953. Därefter tog sönerna Axel, Torsten och Hans över verksamheten. Axel och Torsten bildade Wiréns Mudderverk AB. Detta drevs mellan 1954 och 1967, då verksamheten såldes till Skånska Cementgjuteriet. Hans Wirén drev bogserbåtsrederiet vidare under samma namn som tidigare, (Wiréns Rederi AB) fram till sin död 1974. Därefter tog Thomas Wirén över verksamheten. Till rederiet hörde även ett antal dotterbolag, såsom Wirship AB, Rederi AB Nestor och Piteå Bogserbåts AB, alla med Piteå som säte. 1987 sattes bolaget i konkurs men rekonstruerades året efter. Heter numera Marine Carrier, Piteå.


Vid Wiréns slip 16/4 2006
Vid Wiréns slip 10/8 2006


Reklam för Wiréns
Bild via Bengt Westin.


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Tryck här
Arne
1924 - 1986


Tryck här
Bure
-


Tryck här
Castor
2008 -


Tryck här
S/S Eol (1)
1936 - 1962


Tryck här
Eol (2)
1965 - 1984


Tryck här
Eol (3)
1985 - 1986


Tryck här
Eol (4)


Tryck här
Frej
1975 - 1978


Tryck här
Freja
1953 - 1957


Tryck här
Hans Oskar (1)
1969 - 1979


Tryck här
Hans Oskar (2)
1985- 19


Tryck här
Hektor
2007 -


Tryck här
Herakles
2011 -


Tryck här
Herkules
2005-


Tryck här
Iggesund
Hyrdes 1968 - 1979


Tryck här
Ingrid
1958 - 1965


Tryck här
John Ekman
2006 -


Tryck här
John Jennings
Hyrdes 1981


Tryck här
Karl Oskar
1977


Tryck här
Kolbjörn
1969 - 1989


Tryck här
Kraft
1960 -


Tryck här
Nautica
1980 - 1985


Tryck här
Nestor/Tug Nestor
1982 -


Tryck här
Otilia
1908 - 1966


Tryck här
Pitsund
1980 - 1986


Tryck här
Polar av Piteå
1980 - 1988


S/S Renö (1)
1942 - 1945


Tryck här
Renö (2)
1949 - 1959


Tryck här
Renö (3)
1958 - 1976


Tryck här
S/S Roknäs
1924 - 1986


Tryck här
Sim
1966 - 1970


Tryck här
Spring
1980


Tryck här
Storvik
1978 - 1979


Tryck här
Styresholm
1943 - 1946


Tallskär
1949 - 1951


Tryck här
Trafik (1)
1930 - 1967


Trafik (2)
1925 - 1947


Tryck här
Trio av Piteå
1981 - 1983


Tryck här
Tug Mercur


Tryck här
Törefors
1978 - 1980


Tryck här
S/S Waija
1960 - 1964


Tryck här
Wiking
1961 - 1968


Tryck här
Viktor


Tryck här
Vita Björn
1967 - 1973


Tryck här
Lodbrok
2008 -Reklam för Marine Carrier
Bild via Roland Stoltz.


Tillbaka till startsidan