Gesund

Oregistrerad
Byggd 1872 vid W. Lindbergs Mek. Werkstad, Stockholm Nb 87 (järn)
18,64 x 4,27 x 2,54 m
Maskin: Varvets ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes för Indalselfvens Flottningskompani, Sundsvall som GESUND med placering på sjön Gesunden. Övertogs 1911 av Indalsälvens Flottningsförening, Sundsvall. Skrotades 1966.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Sundsvalls Bogserings AB / Ljunga Elfs & Indals Elf Flottningsförening – Sundsvall
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan