Sundsvalls Bogserings AB / Ljunga Elfs & Indals Elf Flottningsförening – Sundsvall

När flottningen började i mitten av 1800-talet grundades flottningsbolag i Sundsvall för de båda vattendragen Indalsälven och Ljungan. De bogserbåtar som anskaffades skrevs dock inte på bolagen, utan gavs var sin huvudredare, i allmänhet styrelsemedlemmar tillika träpatroner i trakten. 1862 lät man bygga FLOTTISTEN vid Motala Mek Verkstad och för denna blev Severin Axell huvudredare. 1868 byggdes HERCULES för A. Wikström och när man 1872 lät bygga BRAVO blev J E Styf huvudredare.

Strax efter bildades Sundsvalls Bogseringsbolag som de båda föreningarna ägde tillsammans, och vid förvärven av STARKOTTER och STYRBJÖRN stod bogseringsbolaget som köpare. BRAVO såldes ganska snart och med de övriga 4 ”stora” klarade man sig till slutet. Under åren byggdes och köptes ett stort antal mindre bogser- och varpbåtar. Vid bolagsstämma den 24 maj 1898 beslutade styrelsen att ombilda bolaget till aktiebolag. Till aktiebolaget överläts alla bolagets inventarier, värderat till 256 400 kr, och däri ingick de fyra stora bogserarna, slipen vid Vindskärsvarv, magasin, bommar etc. Tydligen fick de mindre sortera under de två älvarnas resp. flottningsföreningar.

Den 10 oktober 1912 upplöstes Bogseringsbolaget och Ljunga Elfs Flottningsförening och Indals Elfs Flottningsförening delade inventarier lika och fartygen överfördes till ett partrederi där de båda föreningarna ägde hälften vadera. Till redare utsågs Fridolf Almberg och han avlöstes 1933 av Anders Lignell. Under åren köptes och såldes ett stort antal varp- och bogserbåtar men när flottningen upphörde återstod bara några få, som såldes. 1967-68 avvecklades lederna i Gimån och Ljungan, och 1969 upphörde även Indalsälven att frakta timmer.
Text: Bengt Westin


Bogserbåtarna:
NamnByggår - varvHos rederiet:
Flottisten1862 - Motala Werkst. Bolag, Motala1862 - 1959
Ljungan (1)1865 - Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm 1865 - 1907
Hercules1868 - Motala Warf AB1868 - 1961
Starkotter1857 - Okänt varv i London1871 - 1937
Bravo1872 - Motala Mek. Verkstad AB, Motala1872 - 1882
Gesund1872 - W. Lindbergs Mek. Werkstad, Stockholm 1872 - 1966
Styrbjörn1874 - Motala Mek. Verkstad AB, Motala1874 - 1944
Kaparen1877 - W.Lindbergs Mek Verkstad & Varf AB, Stockholm1877 - 1971
Gimån1890 - W. Lindbergs Verkstad & Varfs AB, Stockholm 1890 - 1963
Holm1874 - Eriksbergs Mek. Verkstad AB, Göteborgca 1890 - ca 1960
Leringen1873 - W. Lindbergs Mek. Werkstad AB, Stockholm 1905 - 1936
Ljungan (2)1907 - Hernösands Mek. Verkstad & Varfs AB, Härnösand 1907 - 1950
Kvitsle1908 - Hernösands Mek. Verkstad & Varfs AB, Härnösand 1908 - 1954
Alma1874 - W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm1911 - 1957
Lars1873 - W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm1911 - 1958
Olle1901 - okänt varvca 1935 - 1970
Hebe1889 - Wilhelmsbergs Mek Verkstad AB, Göteborg1950 - 1959
Skärgården III1910 - Göteborgs Mek. Verkstad AB, Göteborg 1960 - 1973

Fleetlist: Bengt Westin


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan