Gimån

Oregistrerad
Byggd 1890 vid W. Lindbergs Verkstad & Varfs AB, Stockholm Nb 196 (stål)
Mått okända
Maskin: 2 st Varvets comp.ångmaskin på 120 Ihk, ersatt av 2 st Hernösands MV ångmaskiner á 62 Ihk = 124 Ihk (1907)

Byggdes för Pr/ Th. R. Thuresson, Sundsvall som GIMÅN och överfördes 1891 till Gimåns Flottningsbolag /Thuresson/, Sundsvall, från 1911 med Fridolf Almberg, Bräcke som förvaltare. 1963 uppgavs hemorten vara Sundsvall ?? Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Gimån
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till Sundsvalls Bogserings AB / Ljunga Elfs & Indals Elf Flottningsförening – Sundsvall
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan