Granö

(ex. Neptunbolagets Poseidon)

KHGV/SHCK – 7678 (6/10 1930)
Byggd 1930 vid AB Finnboda Varf, Stockholm NB 313 (Stål)
30,00 x 8,00 x 4,25 m – 252,02 / 58,18 (MB 1930)
Byggdes för Rederi AB Victoria, Luleå som VALKYRIA. Finnboda varv sjösatte den 21 juni en av Neptunbolagets dotterbolag, Rederi AB Victoria i Luleå, beställd isbrytande bärgnings- och bogserångare med 700 Ind.hkr. maskin. Det kraftigt dimensionerade skrovet, som bär namnet Valkyria, gick galant i vattnet. Valkyria…har följande dimensioner: längd ö s 30,48 m, längd mellan p p 28,32 m, mallad bredd 8 m, mallat djup 4,55 m och djupgående akter 3,38 m. Maskineriet blir av tripleexpansionstyp vid forcering utvecklande 900 Ihk. (SST 26-1930). Från Finnboda varv utgick den 27 sept bärgn och bogsång. Valkyria…. Maskineriet utgöres av en tripleexpansionsmaskin med en cylindrisk, enkeländad ångpanna, utrustad med Howdens forcerade drag. Maskinstyrkan är 700 Ihk och vid forcering 950, varigenom Valkyria kan göra en fart av 12 knop. Kolboxarna rymma 50 ton kol. Valkyria kommer att stationeras i Luleå och har till befälhavare fått kapten V A Jacobi (SST 37-1930). I Rederi AB Victoria hade sedan 1910 Bergnings- och Dykeri AB Neptun, Stockholm aktiemajoriteten. De överförde Victoriabåtarna den 26 aug 1945 till dotterbolaget Rederi AB Poseidon, Stockholm, och därifrån samma år till moderbolaget. Namnet ändrades 1946 till POSEIDON. Såldes för 250 000 kr den 15 mars 1965 till Pr/ Sture Wiberg, Husum som den 29 dec 1969 blev Bröderna Wibergs Rederi AB. Döptes där om till GRANÖ. Utrangerades 1982 och såldes då till Avelins Bogserbåtar AB, Lidingö och dessa sålde 1984 för 35 000 kr till en skrotningsfirma i Finland där båten skrotades 1985.
Text: Bengt Westin


VALKYRIA
Valkyria
Foto Lars Brolins saml. via Bengt Westin

VALKYRIA
Valkyria
Vykort i Lars Brolins saml. via Bengt Westin


Poseidon
Foto Ulf Jonsons saml.


POSEIDON och THETIS vid Rederi ab Höganäs S/S NORRUNA, 4 700 dwt. byggd 1919, som grundstött NV Malören 1957.
Skeppare på Poseidon var Bror Omberg och på Thetis Ulrik Söderlund. Dykaren som tätade haveristen innan flottdragningen var John Ivansson.
Foto Anders Ombergs saml.

POSEIDON i docka i Gustavsvik - 1960
Mannen i grå kostym är Bror Johan och mannen i overall kan vara Birger Rönnbäck
Foto Anders Ombergs saml.

POSEIDON i Luleå 17/4 1961
Foto Anders Omberg

POSEIDON nedisad
Nedisad Poseidon
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

POSEIDON nedisad
Poseidon
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

M/S GAIST undsätts av TITAN och POSEIDON.
Gaist byggdes 1954 i Kalmar och var på 750 dwt.
Bärgning
Foto Bror Omberg via Anders Omberg


Granö
Bild från Pierre Huisman

STJERNÖ och GRANÖ i Husum ca 1979-80.
Granö
Foto: Håkan Sundström

Granö
Foto: Håkan Sundström


GRANÖ
Granö
Foto Bengt Westin

GRANÖ
Granö
Foto Bengt Westin

GRANÖ
Granö
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

GRANÖ
Granö
Foto Bengt Westin

GRANÖ
Granö
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

GRANÖ
Granö
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin


Tillbaka till Rederi Ab Victoria
Tillbaka till Neptun
Tillbaka till Bröderna Wibergs
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan