Rederi AB Victoria, Luleå

Luleå är sedan århundraden välkänt såsom sjöfarts- och stapelstad. Åren 1770-1880 byggdes ett stort antal segelfartyg vid stadens varv, varav Oscarsvarvet var det mest omtalade och Bergnäsvarvet det sista. Då sistnämnda varv 1876 sjösatte fregatten HILMA, torde det också ha varit det sista större fartyg som byggdes i Luleå. En av de mer kända industrimännen i Luleå var Carl Palmgren, med intressen i fartygs- och trävaruaffärerna. Palmgren kom bl a att leda Gellivarabolaget med sågverk i Altappen och Munksund och vid hans frånfälle i slutet av 1890-talet övertogs affärerna av sönerna Carl j:r och Hjalmar. Luleå utvecklades efterhand till övre Norrlands ledande hamnstad, inte minst tack vare malmexporten från Gällivaragruvan.

Den 8 juni 1888 anlände det första helt malmlastande fartyget, den engelska ångaren NEWCASTLE om 1.007 brt. Det fanns redan då i staden tvenne bogserbåtar, båda ägda av Palmgren. Den första byggdes 1872 vid W. Lindbergs MV & Varfs AB i Stockholm, och erhöll vid dopet namnet INGRID. Hon fick sällskap av den från England inköpta hjuldrivna ångbogseraren VICTORIA två år senare, och med dessa båda klarade man sig till fram till sekelskiftet. Men då skeppningen ökade i slutet av 1890-talet blev VICTORIA med sina hjul allt mindre lämplig, och 1897 beställdes en ny isbrytande bogserbåt vid Jönköpings Mek. Verkstad AB, av samma typ som de tidigare vid varvet byggda STOR-ERIK och OPHELIA. Nyförvärvet fick överta namnet VICTORIA (2) och ”Gamla Vickan” såldes till Finland. Men det skulle visa sig att de båda ändå inte räckte till. Av den anledningen förbyggdes INGRID vid Söderhamns Mek. Verkstad 1899, och bl a förlängdes skrovet nästan 4 meter och en ny och starkare maskin sattes in.

Den 15 maj 1905 registrerades Rederiaktiebolaget Victoria med ändamål att bedriva bogseringsrörelse i Luleå hamn. Det nya bolaget fick ett aktiekapital av 150.000 kronor och med C A Wolff som verkställande direktör. Året efter ersattes dock Wolff av Sten Harald Björnlund, den man som ända fram till 1940 var den drivande kraften i rederiet. De båda bogserbåtarna INGRID och VICTORIA köptes av det nya rederiet, och året efter tillkom också bogserångaren FRAM som förvärvades av lokalkonkurrenten Nya Ångbåts AB Fram. Man fick därigenom utökad kapacitet, samtidigt som man blev av med en konkurrent. 1904 startade ett långvarigt samarbete med Bergnings- och Dykeri AB Neptun från Stockholm gällande bärgningar och assistanser i Luleå hamn. Storleken på det ankommande tonnaget hade ökat avsevärt och 1900 lastade t ex Sveriges då största lastfartyg, Red AB Nordstjernans OSCAR FREDRIK, på sin jungfruresa hela 7.000 ton malm. Neptunbolagets inflytande på Rederi AB Victoria kom att öka undan för undan, och 1910 köpte man aktiemajoriteten i bolaget. I styrelsen satte man då in sin blivande vd (1912) W.R. Edlind. Hjälpen från Neptunbolaget behövdes verkligen, t. ex. ökade antalet lastande fartyg från 296 st 1914 till hela 985 st 1915! Malmexporten till Tyskland slog alla tidigare rekord.

1925 mottogs den nybyggda bogserångaren VALKYRIA från Finnboda Varv AB samtidigt som FRAM såldes. Neptunbolaget hade dessförinnan, 1923, bytt ägare och köpts av AB Ebro, och 1929 övertogs hela aktiemajoriteten av välkända redarsläkten Brodin från Gävle. Det innebar att i Rederi AB Victorias styrelse kom att ingå Erik Olof och Olof Axel Brodin tillsammans med Björnlund, men inte för någon längre tid, för 1943 såldes Dykeri- och Bergnings AB Neptun igen, nu till Göteborgs Bogserings- och Bärgnings AB, eller Röda Bolaget som det mest kallades. I samband därmed ändrades Neptuns namn 1944 till Rederi AB Poseidon, och detta senare bolag köpte 1945 Rederi AB Victorias tre bogserbåtar. Rederi AB Victoria ägde därefter inget tonnage, utan avvecklades efterhand.
Text: Bengt Westin


Tryck på bilderna för att få båtarnas hela historia


Tryck här
Ingrid


Victoria (1)


Tryck här
Victoria (2)


Tryck här
Fram


Tryck här
ValkyriaTillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan