Grogg (2)

Oregistrerad
Byggd 1907 vid AB Motala Verkstads Filial, Beckholmen, Stockholm (Stål)
Mått okända
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på ?? Ihk

Byggdes för Herrängs Gruf AB, Herräng, men levererades aldrig utan behölls av varvet. Inköptes byggnadsåret av Ångbåts AB Grogg, Stockholm och döptes till GROGG. Utrangerades omkr. 1960 och såldes 1962 till AB Demontering, Västerås som skrotade samma år.
Text Bengt Westin


GROGG 22/5 1957
Foto Gunnar Hedman via Christer Samuelsson


Tillbaka till Groggbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan