ÅNGBÅTS AB GROGG/A.F. SÖDERSTRÖMS SKEPPSSTUVERI – STOCKHOLM


År 1878 köpte skeppsstuvare A F Söderström en mindre bogserbåt med namnet KARL ADOLF. Med denna fraktade han stuveriarbetare och bogserade pråmar mm i Stockholms hamn. Möjligen bedrevs verksamheten under firmanamnet A.F. Söderströms Skeppsstufveri AB. Söderström var även ordf. i Nya Föreingen, sen. Stockholms Ångslups AB. 1881 mottogs nybyggda GRETA från Södra Varfvet, men den såldes efter bara tre år och ersattes av Oskarshamnsbygget GROGG, därmed var namnprefixet givet.

Nybygget var försedd med tankar för vattentransporter och det kom att bli ett av bolagets huvudverksamheter. Nästa nybygge kom från närbelägna Beckholmsdockan och fick också den namnet GROGG, varefter den äldre blev GROGG I. Ungefär vid den tiden bildades Ångbåtsaktiebolag Grogg. 1933 beställdes en större ångbåt vid K. Gustafssons Varv i Viborg som fick namnet STARKGROGG, men den drevs under A.F. Söderströms Skeppsstuveri AB, liksom nästa, som kom 1939 från samma varv och fick heta STORGROGG.

Under 1940-talet inköptes tre begagnade bogserbåtar som fick namnen BRA-, NY- resp STRONGGROGG. Från mitten av 1950-talet igångsattes ett ambitiöst nybyggnadsprogram. En ren vattenbåt med namnet VATTENGROGG byggdes 1954, GRAND- hämtades från Åsiverken 1957, FREDS- 1961, STOR- (2) 1965 och STARKGROGG (2) 1967. De gamla STARK- resp STORGROGG gick till skrot 1967 resp såldes 1962. De två förstnämnda nybyggena byggdes för A F Söderströms och de två sista för Grogg. 1964 köptes också en mindre bogs från Oaxen och 1967 GROGG 2 från samma koncern. Dessutom inhyrdes under flera år på 1960-talet SVEN.

Både Grogg och Söderströms övergick 1977 genom fusion till Neptun - Röda Bolaget AB, Göteborg och därmed försvann två av Stockholms mest renomerade bogseringsföretag.
Text: Bengt Westin

Kommenterar och rättelser emottages med tacksamhet


Groggbolagets Fredsgrogg och Grandgrogg förtöjer ett kryssningsfartyg på Strömmen - 1964
Foto Winter d.ä. i Anders samlingar

En av Groggbolagets bogserare på styrbordssidan om Walleniusskeppet - Södertälje Uthamn 1975


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.

Bogserbåtarna.Karl Adolf Oregistrerad - okänd historia


Greta 1881 - <1900


Grogg (1)1883 - <1918


Grogg (2)1907 - ca 1960


Tryck här
Starkgrogg (1)
1933-1967


Tryck här
Storgrogg (1)
1939 - 1962


Tryck här
Nygrogg
1944 - 1971


Tryck här
Bragrogg
1945 - 1958


Tryck här
Stronggrogg
1947 - 1962


Tryck här
Vattengrogg
1954 - 1973


Tryck här
Grandgrogg
1957 - 1965


Tryck här
Fredsgrogg
1961 - 1967


Tryck här
Grogg (3)
1964 - 1976


Tryck här
Storgrogg (2)
1965 - 1969


Tryck här
Starkgrogg (2)
1967 - 1977


Tryck här
Grogg 2
1967 - 1974


Inhyrd av Groggbolaget


Tryck här
Sven
1950-60-talet


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan