Bergkvara

Lat. N. 56° 23,4´. Long. O. 16° 5,5´.
Köping i Kalmar län. Hamnen har i sin inre del ett djup af 4,5 m. och något längre ut icke under 5 m. hvilket äfven är minsta djupet i inloppsrännn. Vid lastbryggan är djupet 4,5 - 4,7 m.
Lots möter till sjöss på vanlig signal och erhålles äfven vid Långören, Kristianopel och Kalmar.
Vatten och en del skeppsförnödenheter kunna erhållas. Mindre skepsvarf för nybyggnader och reparationer finnes.
Platsen har järnvägs-, post-, telegraf- och rikstelefonstation.
Bergkvara tullplats lyder under tullkammaren i Kalmar.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Hamnen har anor från medeltiden. Idag har man ca. 300 m. kaj till förfogande för lastning och lossning. Djupet vid den södra kajen är ramat till 6,1 m.
Fakta: Johnny Andersson


Bergkvara hamn - 1964
SKAGEN II målas inför säsongen som sommarbåt mellan Bergkvara och Allinge (Bornholm) år 1964. Den ägdes av Stena och linjen fick namnet Bornholmslinjen. Det blev tyvärr bara en sommar för denna linje. Lönsamheten var nog inte den bästa.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

JONNY på slip i Djursvik, våren 1965
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Bergkvara hamn - 1965
Fartyget är tyska MARGARETHA av Hamburg (byggd 1929 Scheepswerft van Diepen, Holland, ca 200 dwt) som lastar sågade trävaror från Skogsägarnas sågverk i Bergkvara. (Sågverket lades ned 1973)
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Det tyska fartyget HEINRICH som lastar sågade trävaror vid södra kajen i Bergkvara. (Denna kaj bär förövrigt det mer ärevördiga namnet Viktoriakajen.)
Foto och bildtext: Johnny Andersson

VERTROUWEN av Degerham (125 dwt) i Bergkvara hamn våren 1965
Skutan gick med cement i säckar åt Cementas cementfabrik i Degerhamn på Öland, men ägdes av skeppare Herbert Holgersson i Bergkvara. Såldes senare till Skånska Cementgjuteriet som byggde om den till löscementbåt och kom att användas vid byggandet av Ölandsbron 1968-1972. Därefter såldes den till Stockholm och blev fritidsfartyg. Finns numera vid Skeppsholmen i Stockholm, renoverad till originalskick
Foto och bildtext: Johnny Andersson

VERTROUWEN i Bergkvara - 1966
Foto: Johnny Andersson

CAPELLA i Bergkvara - 1966
Foto: Johnny Andersson

Det tyska fartyget INGRID BLANCK som lastar sågade trävaror vid södra kajen i Bergkvara.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

ALVÖ av Degerhamn (närmast) och LINDÖ av Kalmar vid Lantmännens silo i Bergkvara 1966
Foto och bildtext: Johnny Andersson

S/S HOLMEN III av Norrköping skall koppla timmersläp i Bergkvara 1966. Den här bogserbåten finns idag som museifartyget FURIE i Holland.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

S/S GRANÖ (ex. Poseidon) av Husum vid kaj 1966 som ofta ankom Bergkvara under 1960-talet. Den drog då timmersläp till pappersmassabruken i Norrland.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

RENÖ i Bergkvara för att hämta timmersläp - 1966.
Foto: Johnny Andersson

M/S BOHUSÖ av Skärhamn i Bergkvara med maskinhaveri 27/4-1967. Väntar här på bogserhjälp.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

“Bogserbåt” har anlänt till Bohusö i form av räddningskryssaren DROTTNING VIKTORIA från Grönhögen.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

“Drottningen” bogserar Bohusö till varv i Kalmar - 27/4-1967.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Ett besättningsfoto taget i Kalmar 1967. Anna och Einar Eriksson, “bästemannen” och skepparen på skutan Jonny av Färjestaden (de seglade skutan på två). Damen inne i byssan är en syster till Anna på tillfälligt besök ombord. Einar var kusin med min mor, född och uppväxt här i Bergkvara.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

JANET av Kalmar i Bergkvara 6 maj 1967
Foto och bildtext: Johnny Andersson

LISA av Kalmar lossar gödning i Bergkvara - 2 augusti 1967
Foto och bildtext: Johnny Andersson

GULLI av Djursvik i Bergkvara - 6 augusti 1967
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Skutorna JONNY av Färjestaden och GULLI av Djursvik vid Lantmännen 1967. JONNY finns det nog inte mycket kvar av idag men GULLI skall finnas i amerikanska Boston som BEAVER.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

ELSA av Norrköping med rapslast i Bergkvara 14 augusti 1967
Foto och bildtext: Johnny Andersson

MARINA av Byxelkrok och VERA av Degerhamn i Bergkvara 22 augusti 1967
Foto och bildtext: Johnny Andersson

STENSÖ av Väjern i Bergkvara 22 augusti 1967
Foto och bildtext: Johnny Andersson

VERA av Degerhamn i Bergkvara 22 augusti 1967
Foto och bildtext: Johnny Andersson

KARIN av Nyköping under gång syd Kalmar 1967. Rapslast och på väg till Bergkvara. Skrotad 1976 (se även längst ner på denna sidan.).
Foto och bildtext: Johnny Andersson

MAYBE av Hällevik lossar raps i Bergkvara - 21 september 1967
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Rapstörn i Bergkvara: Fartygen GRUNO av (Stockholm ?), NORRFJORD av Skärhamn och längre bort till höger STENSÖ av Väjern - 22 augusti 1967
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Lite senare på dagen: NORRFJORD av Skärhamn och utanför ligger VERA av Degerhamn - 22 augusti 1967
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Kalmarsundsbolagets EBBE lämnar Bergkvara efter uppdrag - 14 oktober 1967
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Fyrskeppet FLADEN (f.d. Hävringe, Ölands Rev) på besök i Bergkvara under förflyttning till sin nya position utanför svenska västkusten - 14 oktober 1967
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Tyska fartyget JÜRGEN assisteras vid avgång av “Bergkvarakuttern” (Tjb 395) - 6 januri 1968
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Foto och bildtext: Johnny Andersson

ETHEL av Dalmark i Bergkvara - 20 augusti 1968
Foto och bildtext: Johnny Andersson

GRÖNÖ av Grönhögen i Bergkvara - 22 augusti 1968
Foto och bildtext: Johnny Andersson

GRÖNÖ avgår från Bergkvara - 22 augusti 1968
Foto och bildtext: Johnny Andersson

HAVSÖ av Hällevik samt WARTENA av Grundsund, rapstörn i Bergkvara, 4 september 1968
Foto och bildtext: Johnny Andersson

FENIX av Göteborg samt lotskutter 395 - 19 mars 1972
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Bergkvara hamn ca. 1975-76
Fartyget närmast, till höger är JOHANNES VOSS från Tyskland, som lossar långtimmer. I mitten, SOLKLINT från Slite som ligger inne för sandblästring. Längst bort till vänster ligger ANNE CATHARINA från Tyskland och lastar virke från lokala sågverk.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Räddningskryssaren HUGO HAMMAR från Grönhögen lämnar Bergkvara efter ett besök - 1977
Byggd på Djurgårdsvarvet 1948. 13,5 x 4,0 m. Volvo Penta MD 100, 135 hk. (insatt 1968)
Foto och bildtext: Johnny Andersson

FRANS MICHAEL i Bergkvara - ca. 1980-85
En flottläggningsstation fanns i Bergkvara ca. 1950-talet till början av 1990-talet.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

FRANS MICHAEL och ENOCK (som var en kombinerad arbets- och fiskebåt i Bergkvara, numera skrotad)
Foto och bildtext: Johnny Andersson

VOIMA assisterar tyska G.H. EHLER till kaj i Bergkvara våren 1986
Voima
Foto: Johnny Andersson

Voima
Foto: Johnny Andersson

KOLBJÖRN - 1980-talet
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Foto och bildtext: Johnny Andersson

Ett tidningsurklipp där våran “Rödkallen” i samråd med lotsarna assisterar
Tidningsklipp ur Östra Småland 5 dec 1988 via Johnny Andersson

KORMORAN av Hamburg i Bergkvara sommaren 1994
Foto: Johnny Andersson

Foto: Johnny Andersson

MINERAL av Haugesund lossar ekstock i Bergkvara 1994
Foto: Johnny Andersson

VIOLA II av Tallin lossar lövträ i Bergkvara 1994
Foto: Johnny Andersson

BLACK FIGHTER fördjupar farleden fram till silon - 1999
Foto: Johnny Andersson

GRETHE FIGHTER muddrar inseglingsleden tillsammans med en polsk motorpråm. Bogserbåten SJÖVIK ramar.
Foto: Johnny Andersson

PEDER MADSEN rensmuddrar vid silokajen - 1999
Foto: Johnny Andersson

RED FIGHTER muddrar vid silokajen - 1999
Foto: Johnny Andersson

SVEASUND med LASTDRAGER 8
Foto: Johnny Andersson

VOIMA assisterar bogserbåten AMON med pråmen BOXER till kaj - 2000-talet
Foto och bildtext: Johnny Andersson

SVEASUND i Bergkvara - 23 september 2000
Sveasund
Foto: Johnny Andersson

CHARLOTTE W i Bergkvara - oktober 2000
Foto Johnny Andersson

NEPTUN 6 i Bergkvara - oktober 2000
Foto Johnny Andersson

NEPTUN 6 skjuter på pråmen BOLLE 8, CHARLOTTE W drar
Foto Johnny Andersson

NEPTUN 6 i Bergkvara - oktober 2000
Foto Johnny Andersson

FIGHTER i Bergkvara - 2001
Foto: Johnny Andersson

POSEJDON i Bergkvara - 2001
Foto: Johnny Andersson

Danska kabelfartyget CABLE ONE av Struer lastar kabel för vindkraftparken vid Utgrunden - 2001
Foto: Johnny Andersson

FAIRPLAY VII ankommer Bergkvara med jack-up-plattformen MEB JB1, båda från Rostock - 2001
Foto Johnny Andersson

Foto Johnny Andersson

RAN i Bergkvara - 2001
Foto Johnny Andersson

ANN-CHRISTINE i Bergkvara - 2001
Foto Johnny Andersson

ARM i Bergkvara - 2002
Foto Johnny Andersson

ARM med pråm i Bergkvara - 2002
Foto Johnny Andersson

F.d. Ölandsfärjan KALMARSUND VIII av Färjestaden i Bergkvara månadsskiftet juli/augusti 2002 efter hemfärd från varv i Kroatien. Avgick sedan 3 augusti 2002 till sin hemmahamn Färjestaden.
Foto: Johnny Andersson

LARS af Oskarshamn i Bergkvara - 2002
Lars
Foto Johnny Andersson

Lars
Foto Johnny Andersson

Traditionsfartyget VEGA av Gamleby på besök i den nu tyvärr något förfallna delen av Bergkvara hamn sommaren 2012.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

VOIMA vid kajen i Bergkvara vintern 2012
Båtarna akter om VOIMA är fyra utrangerade patrullbåtar som Torsås Kommun upplåtit plats åt fram t.o.m. Mars 2013. De skall byggas om till lyxyachter enl. de tyska ägarna.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Rederi Kraft AB´s båt VIND, sköter transporterna av servicefolk till Vattenfalls vindkraftsverk i södra Kalmarsund. Vid isläge ersätter VOIMA
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Bergkvara hamn - 24 oktober 2012
Det Maltaregistrerade fartyget KAILI (4512 dwt) lastar energiflis/spån för vidare frakt till Mälardalen (Igelsta i Södertälje kanske?)
Foto och bildtext: Johnny Andersson

VOIMA avgår från Bergkvara med servicefolk på väg till Vattenfalls vindkraftverk i Kalmarsund - 25 januari 2013
Foto: Johnny Andersson

25 mars 2013 påbörjades bortbogseringen av en av de fyra utrangerade patrullbåtarna som legat i Bergkvara sedan december 2011
Foto: Johnny Andersson

VOIMA drog ut till något djupare vatten där danska RONJA tog över.
Foto: Johnny Andersson

RONJA i Bergkvara - 27 mars 2013
Foto: Johnny Andersson

27 mars 2013 återkom RONJA för att hämta ex. patrullbåt nr. 2 för bogsering till Peenemünde i Tyskland.
Foto: Johnny Andersson

SCANDICA ankommer Bergkvara 18 maj 2013
Foto: Johnny Andersson

SCANDICA lägger till i Bergkvara 18 maj 2013
Foto: Johnny Andersson

JONAS VON FRIEDRICHSTADT i Bergkvara - 16 juni 2013
Foto: Johnny Andersson

JONAS VON FRIEDRICHSTADT lämnar Bergkvara - 17 juni 2013
Foto: Johnny Andersson

FILIP lämnar Bergkvara med ett monteringsfärdigt hus för leverans norröver i den småländska skärgården - 3 juni 2013
Data för FILIP är 18 x 7 x 1,5 m. 2 x Volvo TMD på vardera 234 bhk. Lastar 50 ton. Fällbar ramp och stödben för 8 m. djup.
Foto: Johnny Andersson

M/S HALLAND av Limassol lämnar Bergkvara med flislast den 4:e april, destination Domsjö . Fartyget är med sina 6795 dödviktston det hittills största fartyget som varit inne här vid kajen.
Foto: Johnny Andersson

Lotsbåt 790 följer i kölvattnet farleden ut.
Foto: Johnny Andersson

SARPEN och GENERAL ZARUSKI i norra hamnen i Bergkvara - 25 juni 2014
Foto: Johnny Andersson

Foto: Johnny Andersson

SHALOM ankommer Bergkvara - 24 juli 2014
Byggd 1896 i Vegesack (Bremen). Kom till Sverige och hette då THELLEF (7711). Ombyggd på Trelle varv, Kållandsö, till missionsbåten SHALOM (3) (SCQD) med Oskarshamn som hemmahamn.
Foto: Johnny Andersson

Foto: Johnny Andersson

Briggen TRE KRONOR lägger till vid Viktoriakajen i Bergkvara - 19 augusti 2014
Foto: Johnny Andersson

Foto: Johnny Andersson

KARL-ERIK och OXELÖSUND i Bergkvara - 18 januari 2015
Karl-Erik och Oxelösund
Foto: Johnny Andersson

Karl-Erik och Oxelösund
Foto: Johnny Andersson

HAGBARD utanför Bergkvara - 30 juni 2015
SFC-8624. Tärnö Bolagen AB, Tärnö. Byggd 1979 i Finland i stål. 10,50 x 2,75 x 1,20 m. 210 EHK.
Foto: Johnny Andersson

Foto: Johnny Andersson

HARDING i Bergkvara - 4 januari 2016.
Foto: Johnny Andersson

VIKTOR och pråmen CARRIER 4 vid ankomst till Bergkvara - 10 augusti 2017
Foto: Johnny Andersson

Foto: Johnny Andersson

OBELIX i Bergkvara, som har bogserat en offshore-plattform från Grenå i Danmark till Utgrundens vindkraftspark i södra Kalmarsund - 17 juli 2018.
Foto Johnny Andersson

Jack-up riggen heter WIND PIONEER och dess hemmahamn är Aarhus i Danmark. Riggen gick med lots för egen maskin in och ut i farleden, men bogserades av OBELIX ute i sundet. - 2 augusti 2018.
Foto Johnny Andersson

WIND PIONEER - IMO: 8660222. Br.t. 2852, Dwt 1838. 57,22 x 28,03m. Byggd 2010.
Foto Johnny Andersson


Bergkvara Lotsplats - 1965
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Lotskutter 394 lämnar lotshamnen, våren 1966
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Lotstjänstefartyget KALMAR i Bergkvara våren 1966
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Tjb 395 ankommer till Bergkvara sommaren 1971
Foto: Johnny Andersson

Bergkvara Lotsplats - 25 november 2012
Lotsplatsen är sedan länge kommunägd men Sjöfartsverket hyr fortfarande plats för att temporärt kunna förtöja i hamnen.
Foto och bildtext: Johnny Andersson

Tjb 790 i Bergkvara - 25 november 2012
790
Foto: Johnny Andersson

Tjb 717 i Bergkvara - 10 juni 2013
717
Foto: Johnny Andersson


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan