Söderhamn

Lat. N. 61° 18,2´. Long. O. 17° 4´.
Stapelstad i Gefleborgs län. Vid stadens kaj kunna fartyg af 4 m. djupgående lägga till.
I öfrigt, se Stugsund!
Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Foto: Lars Brolin.

Foto: Lars Brolin.

Foto: Lars Brolin.

Foto: Lars Brolin.

Foto: Lars Brolin.

Foto: Lars Brolin.


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan